2% дефицит през 2011 година

6186 ~ 1 мин. четене

Дефицитът за 2011 година е в размер на 2,0% от брутния вътрешен продукт /БВП/, съобщиха от Министерство на фининсите. Той е значително по-нисък от разчетения по консолидираната фискална програма за 2011 г. - 2,5% от БВП.

 

Изчисленията са направени на база годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.  Спрямо предходната година дефицитът по консолидираната фискала печалба се е свил наполовина.

 

По предварителни оценки за 2011 г., на начислена основа бюджетната позиция на страната се подобрява спрямо заложената фискална цел - дефицитът на сектор държавно управление да не превиши 2,5% от БВП. В продължение на по-добрата фискална консолидация през 2011 г., дефицитът на сектор държавно управление е 2,1% от БВП, което е подобрение с 1 п.п. от БВП спрямо предходната година, обясниха от ведомството на Симеон Дянков.

Подкрепи Economic.bg