20% от българите с парно

Докато у нас 37 на сто от домакинствата се отопляват на ток, средно за Европа този показател е едва 10%

Едва 19 на сто от населението на България използва топлоенергия, 30 на сто се отоплява с дърва, 13% - с въглища, а 37% от българите използват електроенергия за отопление през зимата.

Данните изнесе Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, повреме на кръгла маса на тема  на "Топлофикацията в България - в търсене на успешни модели за устойчиво развитие".

Най-висок дял на потребители на топлоенергия - около 70%, има в Дания, Германия и Латвия. Докато в нашата страна 37 на сто от домакинствата се отопляват на ток, в страните от ЕС процентът е едва 10. 

Коментари: 0