Бизнесът против отпуските за родители

Против допълнителните отпуски за гледане на деца и болен роднина се обяви бизнесът.

Не приемаме предложението за увеличаване на отпуска за гледане на болен член на семейството, тъй като трябва да се държи сметка за сериозния дефицит в бюджета на НОИ, т.е. да има яснота дали осигурителният институт има финансов капацитет да поеме подобни разходи. Товае позицията на Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара /БСК/ по повод внесените от КНСБ предложения за изменения в трудовото законодателство и Кодекса за социално осигуряване.

Подобна стъпка би довела до увеличение на осигурителната тежест, което за работодателите е неприемливо, категоричен бе зам.-председателят на БСК. Особено в условията на икономическа криза, намаление на работните места с повече от 400 000 и растяща фирмена задлъжнялост подобни допълнителни тежести са недопустими, защото ще влошат още повече положението на фирмите, особено на малките и средните предприятия, смята Камен Колев.

Не приемаме и увеличението на отпуските на родители на две или три деца (съответно, с 2 или с 4 дни годишно), тъй като това означава допълнителна финансова тежест за работодателя, каза още Камен Колев и допълни, че провеждането на социална политика на ниво предприятие следва да бъде въпрос на корпоративна социална отговорност (т.е. личен избор на конкретния работодател), а не на нормативно задължение.

Предложенията на синдикатите минимизират ролята на колективното трудово договаряне и водят до административно налагане на тежести върху работодателите, смята още зам.-председателят на БСК.

Принципно нямаме възражения към предложенията на КНСБ за по-голяма гъвкавост на работното време, стига това да не е за сметка на нарушаване на работния процес и да не натоварва работодателите с допълнителни плащания, смята икономистът.

И сега в Кодекса на труда има достатъчно записи, даващи възможност за договаряне между работниците и работодателите (вкл. чрез КТД) на гъвкави форми на заетост и допълнителни отпуски и почивки. В този смисъл, по-голямата част от предложенията на КНСБ са приложими и към момента и не виждаме необходимост от нормативни промени, каза Камен Колев. Той допълни, че трудовото ни законодателство, особено в частта за отпуските, е напълно синхронизирано с европейското, а отпускът за отглеждане на дете е най-дълъг в ЕС.

 

Коментари: 0