Надзорът временно спря търговото за "Каолин"

Предложената цена е 4.156 лв. за акция

48 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Комисията за финансов надзор (КФН) е издала временна забрана за публикуване на внесеното предложение от "Кварцверке" ГмбХ за изкупуване на акции на "Каолин" АД от останалите акционери на дружеството. Инвестиционен посредник по изкупуването е "Булброкърс" ЕАД. Решението за временната забрана е взето на днешното заседание на КФН.

Търговото предложение беше публикувано на 24 септември, като още тогава "Кварцверке" уточни, че регулаторът не е взел отношение по него.

"Кварцверке" е собственик на 98.08% от капитала на "Каолин", което според законодателството дава право на мажоритарния собственик да изкупи автоматично книжата на останалите акционери. "Кварцверке" отправи търгово предложение за 958 826 акции, които са 1.2% от капитала на "Каолин". Предложената цена е 4.156 лв. за акция.

Подкрепи Economic.bg