3 милиона за ферма за хайвер

Парите отиват и за нарязването на скрап на три кораба

Четири нови договора на стойност 3,4 млн. лева подписа вчера Аагенция по рибарство и аквакултури с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Първият договор е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по проект на компанията „Аквалидер” ООД от гр. Враца, която ще изгради рибовъдна ферма за изкуствено отглеждане на есетрови риби за консумация и черен хайвер. Общата стойност на инвестицията е 3 165 553 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 899 332 лв.

Рибното стопанство ще се изгради в землището на гр. Мизия и с. Сараево. От фирма „Аквалидер” ООД предвиждат да изградят общо 35 производствени басейна разположени на четири нива с оглед икономисване на теренна площ. Инвестицията предвижда още построяване на помпена станция, утаителен басейн с площ от 1222 кв.м. и пречиствателен басейн с площ от 2608 кв. м. Зелените площи на територията на рибното стопанство ще са с площ 10 000 кв.м.

В производствената програма на „Аквалидер” ООД за 10 години е предвидено производство на 33 200 кг. годишно есетра за консумация и 2 000 кг. годишно черен хайвер.

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. След изпълнението му ще бъдат разкрити 6 работни места, 3 от които за жени.

Останалите три договора са за нарязване на риболовни кораби за скрап по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”. 

Единият договор е за скрапиране на риболовен кораб „ПЕРУН 2”, собственост на фирма ЕТ „Сиян Миглена Павлова” от гр. Варна. Плавателният съд е с обща дължина 12.10 м., тонаж 10 БТ и е на 15 години. Калкулираната премия за него е 109 526 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 109 051 лв.

Другият риболовен кораб, който ще бъде нарязан за скрап е „КВ 5404” на компанията „Калиакра 07” ЕООД от гр. Каварна. Съгласно подписания договор калкулираната премия за него е 38 321 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 37 017 лв. Общата дължина на риболовния съд е 7.90 м, произведен е преди 17 години и е с тонаж 3.49 БТ. Корабът „КВ 5404” е оборудван с хрилни мрежи и пелагични тралове.

Третият договор е за скрапиране на риболовен кораб „Бумеранг”, собственост на фирма „СЕВЕР ЕКСПОРТ” ООД от гр. Варна. Риболовният съд е на 10 години, с обща дължина 11 м. и тонаж 11.3 БТ. Оборудван е с хрилни мрежи, плаващи парагади, пелагични тралове. Изчислената премия за риболовен кораб „Бумеранг” е 115 883 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 113 630 лв.

 

Коментари: 0