4 млн. инвестира в пристанищната инфраструктура на Бургас ДППИ

Общият обем на планираните инвестиции в пристанищна инфраструктура за териториалното поделение в Бургас е в размер на 4 022 000 лв. за тази година

4 млн. инвестира в пристанищната инфраструктура на Бургас ДППИ
4178 ~ 2 мин. четене

Близо 3 млн. лева са предвидени за рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на териториално поделение – клон Бургас: "Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищните терминали затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите и нашата задача е да бъдат осигурени оптимални условия за корабоплаване", уточнява в интервюто Тенекеджиев.

По думите му се планира изграждане на система за мониторинг на брегови и плаващи средствата за навигационно осигуряване от нос Емине до устието на р. Резовска: "В момента следим състоянието им като извършване периодични прегледи или получаваме сигнали от капитаните на кораби. Новата мониторингова система ще позволи в реално време да се констатира промяна на параметрите на навигационното оборудване, локализацията и целостта на съоръженията".

Предприятието вече приключва изпълнението на проект за техническа помощ, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., който има за цел проучи възможностите за поетапно изграждане, устойчиво управление и бъдещо развитие на цялостния комплекс, придобил публичност като „Супер Бургас”. Със средства от ОП «Транспорт» 2007 – 2013 г. са разработени концепция, прединвестиционни проучвания на част от терените, които попадат в пристанищната зона, предстои да бъде финализиран и правно-финансов анализ, който ще даде ясна визия какво е възможно да се случи и как трябва да се подходи.

«До момента единствената практическа стъпка към реализирането на проекта «Супер Бургас» е осъществена от ДППИ – това е изграждането на международната морска гара в Бургас», заявява в интервюто си Илиян Тенекеджиев. На следващ етап се предвижда изграждането на Модул 2 на Морската гара,  модернизация, изграждане на нови електро-силови и слаботокови мрежи за захранване на обекти, попадащи в т.нар. проект «Супер Бургас».

Коментари: 0