5 милиона евро за саниране

Договор за кредитна линия за домакинствата подписаха Банка ДСК и Европейската банка а възстановяване и развитие

 

Договор за предоставяне на кредитна линия за домакинствата в България подписаха днес Банка ДСК ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие.

 Средствата са в размер на 5 милиона евро. Това е второто подобно споразумение между двете банки след 2005 г. То  бе подписано отстрана на Банка ДСК от Виолина Маринова- главен изпълнителен директор и председател на УС и  г-жа Диана Митева – изпълнителен директор „Банкиране на дребно” и член на УС, и  от страна на ЕВБР - от Даниел Берг, директор за България.

Заемът е част от Рамковата програма за предоставяне на кредити за енергийна ефективност на домакинствата (REECL) на ЕБВР - рамка, насочена към справянето с енергийната загуба в жилищния сектор на България.

Датата на стартиране  на програмата е 25 април 2012 г. Срокът на договора за кредити на домакинствата  между Банка ДСК и ЕБВР по Рамковата програма е 6 години.

Максималнитя размер на заемите за домакинствата е 10 000 лева или 5000 евро, а срокът за издължаване  е до 10 години.

Кредитите се усвояват еднократно или на етапи, съобразно желанието на клиента. За кредити, предоставени за осъществяване на  проекти на ниво „цяла сграда”, усвояването се извършва еднократно. Предвидена е безвъзмездната помощ (грант), която се изплаща след успешно завършване на проекта и след одобрение от проектния консултант на извършените дейности и закупените съоръжения/материали.

Безвъзмездната помощ, предоставяна по тази програма, е в размер на: до 20% от договорения размер на кредита - за кредити, предоставени за осъществяване на проекти на ниво „индивидуално жилище” – апартаменти или фамилни къщи и до 30% от договорения размер на кредита - за кредити, предоставени за осъществяване на проекти на ниво „цяла сграда”.

Средствата ще подпомогнат финансово усилията на частни лица за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници. Това ще позволи на българските домакинства да намалят консумацията на енергия и свързаните разходи. Кредитополучателите ще използват заемите, отпускани от Банка ДСК, за подобрения като: топлоизолация на стени, инсталиране на енергийно ефективни прозорци, котли и системи за централно отопление наред с други съвременни техники за пестене на енергия, и за финансиране на устойчиви енергийни инвестиции в българските домакинства.

Към днешна дата REECL на ЕБВР е финансирала около 30 000 малки жилищни проекти за енергийна ефективност през последните шест години. Въз основа на постигнатия успех, през 2011 г. рамката бе удължен с още 40 милиона евро.

От началото на дейността си  в България, ЕБВР е инвестирала над 2,5 млрд. евро в различни сектори на икономиката на страната и допълнителни инвестиции за над 5,7 млрд. евро.

 

Коментари: 0