8,6 милиона европейци искат да работят повече

В България 26 хиляди, наети на напълен трудов ден, настояват да се трудят повече часове

Българите, които работят на непълно работно време, но биха искали да работят повече часове са около 26 000 души, сочи последно проучване на Евростат. 

Според данните, хората в България, които са на разположение за работа, но не търсят - са около 286 хиляди. Други 28 хиляди българи търсят работа, но не са незабавно на разположение, отчитат данните на Евростат, съобщи бТВ.

Според националната статистика - наетите в България за 2011 г. варират около 2,2 милиона души. От тях в обществения сектор се трудят около 600 хиляди, а в частния - около 1,6 милиона души.

Безработните за 2011 г. у нас са били около 370 хиляди души, от които 215 хиляди мъже и 155 хиляди жени.
Безработните висшисти са били 42 хиляди, хората със средно образование без работа - 207 хиляди, с придобита квалификация - 134 хиляди, с основно - 91 хиляди, с начално и по-ниско образование - 31 хиляди души.
Последните данни на Агенцията по заетостта отчитат, че към края на февруари 2012 г. у нас е имало 376 хиляди безработни и около 10 хиляди незаети работни места.

Проучването на Евростат за пазара на труда в ЕС показва, че през миналата година около 42 милиона европейци са се трудили на непълно работно време, като от тях 8,6 милиона души са желаели да работят повече.

Най-много хора, които са желаели да работят повече часове, са били открити в Гърция, Латвия, Испания и Кипър. От друга страна най-малкият процент хора, които са искали да работят повече часове е регистриран в Холандия и Белгия - 3 на сто, следват Люксембург и Чехия.

Близо 2 милиона германци се трудят на непълно работно време, но биха искали да работят повече, показва статистиката на Евростат. Най-активни са още във Великобритания, Испания и Франция.

Сред икономически неактивното население на Стария континент - хора, които са нито заети, нито безработни на възраст 15-74 години, има 8,6 милиона, които са на разположение за работа, но не търсят, сочат данните.
Други 2,4 милиона души търсят работа, но не на всяка цена и незабавно, отчита проучването. По този показател в ЕС лидер е Италия, където близо 2,9 милиона души са на разположение за работа, но не търсят такава.
Следват Испания, Полша и Германия. Най-малко са "мързеливците" в Малта - 4 000, слеват Люксембург, Кипър, Литва и други.

 

Коментари: 0