AES се отказа да строи слънчевия парк край Силистра

Фотоволтаичният парк трябваше да е с мощност 80 MW и да е най-големият в Европа

320 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Американската компания AES, която е собственик на ТЕЦ "Марица изток 1", се отказа доброволно да строи фотоволтаичната централа "Св. Георги" с обща инсталирана мощност 80 MW. Проектната компания България дружество "Ей И Ес Солар България Ламбриново" ЕАД е подало заявление до ДКЕВР, с което инициира образуването на административното производство по прекратяване на лицензията, издадена през 2010 г. Предложението ще бъде разгледано от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утре, 4 юни.

Плановете на AES бяха да построи фотоволтаичния парк в област Силистра, община Силистра, в  землището на с. Полковник Ламбриново. Той трябваше да е най-големият в Европа, а стойността на проекта се оценяваше на 400 млн. долара. Първоначалният лиценз, издаден през февруари 2010 г., беше за 64 MW, но през септември ДКЕВР даде разрешение мощността да бъде увеличена до 80 MW.

Държавният регулатор е отчел, че "Ей И Ес  Солар България Ламбриново" ЕАД не е изградил  фотоволтаичната централа, като включително не е налице незавършен обект на строителство, съответно не е осъществявало лицензионна дейност за период повече от една година. Крайната дата на започване  на търговската експлоатация на централата беше януари 2013 г.


Коментари: 0