АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски

По данни на НОИ, за да се балансира осигурителната система е необходима "допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7%

АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски

Снимка: БГНЕС

156 ~ 4 мин. четене

"Не убивайте икономиката с увеличаването на осигурителните вноски", призоваха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в свое съобщение, изпратено днес до медиите.

Ето и пълният текст на прессъобщението:

В „Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване“, анализаторите на Националния осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима „допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита“ в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО – следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от служба „Военна информация“ на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на сто.

Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване на осигурителните вноски със 7,7. Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена „прокризисна“. Тя представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика.

Предприятията, които не са естествени или „назначени“ монополисти и които не са успели да намерят място сред „обръчите от фирми“ ще бъдат силово принудени да си търсят място на сянка, в сенчестата икономика. Не можем да очакваме друга реакция, макар че категорично не призоваваме за бягство в сивата икономика. Просто подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-голямата част от предприятията в страната.

Подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски, целящо за една нощ да се балансира системата, може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеско, малко преди той и съпругата му да намерят края си. Тогава румънското население беше докарано практически до глад и пълна немотия. В нашия случай, на икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането на нов консенсус“ между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на предприятията и на физическото оцеляване на хората.

Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. Ако за второто работодателите и работниците могат да бъдат заплашени с репресии от страна на НАП, то първото за съжаление ще бъде естествен процес на който не може да се противодейства с никакви закани и административни мерки. По този начин системата отново ще бъде ДЕБАЛАНСИРАНА, защото „анализът“ на НОИ не отчита тези ефекти. Така ще бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на помощ с допълнително финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко увеличени осигурителни вноски.

Работодателските организации, в частност АИКБ, вече години работят за ограничаване на сивата икономика, но е трудно да се каже дали ще има смисъл да продължат да се занимават с подобна дейност, ако бъде прокарана подобна мярка. Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори.

Всичко друго представлява изнасилване на едва сега излизащото плахо от кризата национално стопанство. Буди недоумение, защо такива идеи се лансират в момента с участието на служебното правителство при положение, че за осъществяването им е необходима санкция на Народното събрание, каквото в момента няма. Ясно е, че започва обработка на общественото мнение, за действия, които да се предприемат след провеждането на предсрочните избори.

Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за икономиката мярка, да запише това с ГОЛЕМИ БУКВИ в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели. Намерението да се извърши подобен анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, като по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща.

Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия.

Въпросът за балансирането на фондовете на държавното обществено осигуряване, разбира се е от изключително значение. АИКБ не желае дискусията по въпроса да бъде отлагана и „замитана под килима“, но решенията на проблема трябва да се търсят в други посоки. Достатъчно е да си спомним, че все още има значителни резерви в сферата на ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Асоциацията на индустриалния капитал е готова да участва пълноценно в коректен диалог по темата за приходите в държавното обществено осигуряване. Ние обаче по никакъв начин не можем да приемем каквито и да са волунтаристични внушения за скокообразно увеличение на осигурителните вноски, които представляват реална заплаха за състоянието на икономиката на страната.

Коментари: 0