Александър Николов: Тръгва процедурата за 7- ми блок

Пет държави на Балканите ползват атомен ток от България, енергията се търгува на борсата в Будапеща, казва изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй

Снимка: Илиана Кирилова

 

- Определихте  5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за златната кокошка на българската енергетика, след като на 19 април подписахте договор за обследване на хилядниците с цел удължаване на техния живот.

Преди няколко години загубихме златните кокошки на енергетиката – 3-ти и 4-ти блок. Очаквам, че след изтичане на проектния срок на служба през 2017 г. за 5-ти блок и през 2021 г. – за 6-ти блок, те да се превърнат в новите златни кокошки на българската енергетика и да предоставят електроенергия на изключително приемлива цена, да не кажа ниска, за потреблението в страната.

- Колко ниска?

В момента АЕЦ Козлодуй предоставя електроенергия на Националната електрическа компания на най-ниски цени в сравнение с всички останали производители на електроенергия в България. Регулираната цена, определена от ДКЕВР, е 4,39 ст. на кВтч. Предоставяме около 9 млрд. киловатчаса годишно по тази цена на НЕК по държавната квота, която е регулирана и е предназначена за населението и част от бизнеса.

Така нашият атомен ток спомага цената на микса от енергии от различни централи да не бъде много висока. Произвеждаме над 15 млрд. киловатчаса годишно. Около 6 млрд. киловатчаса продаваме на т.нар. свободен пазар по свободно договорени цени.

-Сигурно състезанието между желаещите да купуват вашия ток е доста ожесточено?

Свободно договорените цени за нашия ток са над 7 ст. на кВтч. Виждате колко голяма е разликата в сравнение с регулираната цена.  Действително интересът към нашата енергия е изключително голям. АЕЦ Козлодуй задоволява почти целия сегмент от свободния пазар. Съвсем малки количество се предлагат от ТЕЦ Марица Изток 2 и цялата останала енергия, която се търгува на него, е  от нас.

- А вашата цена най-добра ли е на свободния пазар или е съизмерима с останалите продавачи.

Цената, на която предоставяме енергия на свободния пазар, е вече съизмерима с тази, която предоставя и „Марица Изток”, тъй като това са свободно договорени цени.  Те са изключително благоприятни, защото са доста по-високи от себестойността. По този начин централата реализира сравнително добри печалби.

- Така можете да си позволите да инвестирате в централата.

Основната задача на АЕЦ Козлодуй е продължаване живота на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок. В следващите между 5 и 7 години централата трябва да инвестира до 250 млн. евро за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6  блок с нов период от 20 години за всеки от тях.  

- Колко струва в момента един нов хиляда мегаватов блок?

Цената, която се спрягаше за два хилядници в АЕЦ Белене, беше 6,3 млрд.евро, без бъдещата ескалация, без нищо допълнително. Удължаването живота на 5-ти и 6-ти блок ще струва доста пъти по-малко. Именно затова смятам, че двата реактора след проектния срок на служба ще се превърнат в златните кокошки на българската енергетика.

- Страната направи вече една модернизация на 5-ти и 6-ти блокове. Изплати ли се тя?

Програмата за модернизация на 5-ти и 6-ти блок завърши преди няколко години. В нея бяха вложени около 500 млн. евро. Плащаме ги без всякакви проблеми. Изплатихме заема към американската Ситибанк и към руската Росексимбанк. Остава да изплатим кредита от Евроатом банк. Той е с падеж след 2020 г. Няма смисъл да ускоряваме неговото погасяване, защото средствата ще са ни необходими за новата програма, свързана с удължаването  на срока на експлоатация на 5 и 6 блок. Вече подписахме договор с консорциума „Росенергоатом – Електресите дьо Франс”, който трябва да направи пълно обследване на ядрената и неядрената част на двата блока на цена 31, 243 млн. лв. 18 месеца от стартиране на работата трябва да се предаде отчета за 5-ти блок, а след още 6 месеца и за 6-ти блок. Съгласно текущата лицензия за експлоатация на 5-ти блок, ние трябва да внесем точно такава Програма за оценка състоянието на блока и мероприятия, които трябва да бъдат изпълнени до изтичането на лицензионния период в края на 2017 г. Това показва, че действията ни са изключително навременни и важни за бъдещето на атомната централа.

- Имате ли вече поглед кои големи агрегати и технически звена ще трябва да се подменят?

АЕЦ Козлодуй, освен по модернизацията на блоковете,  работи  и по инвестиционна програма. Ежегодно влагаме около 50 млн.евро за подобряване на текущото състояние на централата и за реновиране на системи, които остаряват и на пазара се появяват все по-нови и по-нови. Целта на АЕЦ Козлодуй е да произвежда енергия безопасно и да поддържа съвременно ниво на системите и оборудването в централата.     

- Какво предстои след обследването?

В резултат на обследването ние ще получим програма, в която ще бъде точно указано какви действия следва да бъдат направени по отношение на съществуващото оборудване. Част от него ще се наложи да бъде подменено, друго – да бъде осъвременено. На  трета част може да се направят капитални ремонти. Ние и в момента имаме яснота, че някои системи трябва да бъдат сменени. Именно поради тази причина съществува нашата инвестиционна програма. Всяка година сменяме определена част от оборудването с ново. Съгласно българското законодателство, ние сме длъжни да предоставим програма за окончателно обследване на оборудването в Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/, но тя трябва да бъде направена не от специалистите в АЕЦ Козлодуй, а от такива, които са сертифицирани и оторизирани да извършват подобни дейности. Не случайно сключихме договора с Росенергоатом и Електрисите дьо Франс. Това са най-големите в Европа фирми в областта на ядрената енергетика.

- През уикенда имаше протести срещу преместването на готовия реактор за АЕЦ Белене на площадката в Козлодуй. Как ще убедите скептиците енергетици, че това е добър ход? Какво мислят специалистите в АЕЦ Козлодуй - има ли място за 7-ми блок  на площадка „Козлодуй”?

На площадката в Козлодуй през 2002 г. се експлоатираха 3760 мегавата ядрени мощности. В края на 2002 г. спряха първи и втори блокове, в края на 2006 г. спряха 4 и 5 блокове. Инфраструктурата в Козлодуй е работоспособна за експлоатиране на 3760 мгвт. Така че изграждане на  нова ядрена мощност от 1000 мегвата, която ще добавим към съществуващите 2000 мегавата, няма да изисква изграждане на нова скъпа инфраструктура за връзка с енергийната система. Именно това откроява площадка Козлодуй не само от площадка Белене, но и от всички други възможни площадки.

- От Булатом, организацията на българската ядрена индустрия, се противопоставят с обосновка, че в Козлодуй ще бъде и националното хранилище за радиоактивни отпадъци.

В момента държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е в процес на проектиране и последващо изграждане на Национално хранилище за РАО, което ще бъде изградено на територията на Община Козлодуй, в непосредствена близост до атомната централа. Двата обекта не са свързани един с друг. Според мен близостта им даже е по-добрият вариант, защото  атомната централа е основният генератор на радиоактивни отпадъци в България. Изграждане на хранилище за дълготрайно съхранение на радиоактивни отпадъци в непосредствена близост до атомната централа е голямо предимство. Защото ще се намалят транспортните разходи на този сравнително небезопасен отпадък и няма да ги разкарваме из страната. В момента съхраняваме радиоактивните отпадъци в АЕЦ Козлодуй, но рано или късно ще започне тяхната преработка.

- Внесохте ли предложението си за нова цена на тока в ДКЕВР?

Предложената от нас цена продължава да бъде най-ниската в България от всичките централи.

- Как избирате партньорите си на свободния пазар? Може ли при освобождаване на цените и на тока за бита, жилищни блокове да купят от евтиния атомен ток.

На този етап съм затруднен да отговоря за битовите потребители, но корпоративни привилегировани потребители и в момента са на пазара. С  част от тях имаме директни договори, които изтичат в края на първото полугодие на тази година. АЕЦ Козлодуй на всеки 6 месеца обявява търгове  за различните сегменти на свободния пазар. Това са Привилегировани потребители – Вътрешен пазар, Търговци – Вътрешен пазар и Търговци – Външен пазар. Съгласно  правилата, при наличие на свободно количество електроенергия, която реализираме по време на търга, имаме право да я предоставим на всеки пожелал, но на най-високата достигната по време на търга цена. Битовите потребители на този етап нямат право да купуват електроенергия директно от производител, а купуват от електроразпределителните дружества (ЕРП). Когато се либерализира напълно пазара, може би ще дойде време и населението да договаря на свободния пазар енергия, примерно от АЕЦ...

- Къде в Европа ползват козлодуйски ток?

Изнасяме електроенергия основно за Гърция и за бившите югославски републики – Македония, Сърбия и Косово. Малко наша енергия се продава  и за Албания. Отскоро, според докладите на търговците, електроенергия от атомната централа започва да участва на енергийната борса в Будапеща. А от борсата къде отива токът не мога да кажа.

- АЕЦ Козлодуй все още ли е най-голямата атомна мощност на Балканите?

На Балканите  има още две атомни мощности – АЕЦ Кръшко - Словения и АЕЦ Черна вода - Румъния. Но АЕЦ Козлодуй с двата си хилядника продължава да е най-голямата единична мощност на атомна централа. Надявам се, че с изграждане на новия блок съвсем ще се утвърдим като най-големият производител на енергия  в страната и в региона.

- Плаши ли ви Турция с очакваните атомни мощности, които започва да изгражда?

В последно време в медиите се говори, че в Турция скоро ще бъде изградена АЕЦ. Доколкото е известно в нашите среди, на този етап има само подписан протокол за намерения за изграждане на атомна централа. Съвсем отговорно мога да кажа, че едва ли в близките 10, а може и 15 години ще се стигне до реално експлоатирана мощност в Турция.  

- Ние след 9 години ли ще имаме 7-ми блок в Козлодуй?

С решението по принцип на Министерски Съвет от 11 април за изграждане на нова ядрена мощност в Козлодуй се даде зелена светлина на този процес. Процесът действително е сложен. Дълъг е толкова, колкото си го направим ние. До същинската работа - начало на изграждане на ядрената мощност, ще се стигне някъде след между 3 и 5 години. 

- Кое е най- доброто решение – готовият реактор да се монтира в Козлодуй или да се продаде и да има конкурс за нов реактор, друго поколение...

Смятам, че реакторната част, предвидена за АЕЦ Белене”, е много добра и има високо ниво на безопасност. Така че използването  на вече произведеното оборудване за Белене на площадка Козлодуй е един от начините, по които може бързо да бъде построена и въведена в експлоатация нова ядрена мощност. Освен че оборудването за реакторната част на АЕЦ Белене е произведено, тя има и проект, който на практика е пред приемане в Агенцията по Ядрено регулиране (АЯР) и ние можем да използваме голяма част от този проект, като го адаптираме за площадка Козлодуй. Всичко това ще съкрати много сроковете за вземане решение по същество, както изисква член 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Дотогава трябва да изминем пътя, за който Ви казах, че е доста сложен.

- Безопасна ли е АЕЦ Козлодуй?

Нито един проект на техническо оборудване в света не е защитен 100% от аварии. АЕЦ Козлодуй може да се похвали с доста ниска аварийност. За последните 15 години имаме общо 5 аварийни спирания на двата блока, което е доста под средното световно ниво, т.е. Козлодуй работи много безаварийно. Дано така да продължи и в бъдеще.

- Кога за последно ви проверяваха?

АЕЦ Козлодуй е най-проверяваната централа в целия свят. Наскоро се проведе Управляващ съвет и Съвет на директорите на ВАНО в България, което е изключително висок форум в нашите среди. Колегите посетиха АЕЦ Козлодуй. Тази есен ни предстои  ОСАРТ мисия. Това е най-високото ниво проверка в областта на ядрената енергетика. Тя ще бъде в края на ноември-началото на декември. Така че ние продължаваме да сме най-проверяваната централа в света. Не омаловажаваме проверките, но и не сме толкова притеснени от тях.

- При това поскъпване на течните горива и петрола, как се движат цените на ядреното гориво?

Ние купуваме ядрено гориво от Русия. Съгласно договора ни ежегодно правим заявки за количество ядрено гориво, а веднъж на 3 години предоговаряме цени. Последния път успяхме да свалим цената с 3%. Скоро  предстоят преговори за договаряне на цената на горивото за нов 3-годишен период. Не очаквам някакво драстично увеличаване на цената, тъй като  следим и цената на ядреното гориво на световния пазар.

- Тя расте ли?

В момента се наблюдава съвсем леко пренебрежимо малко поскъпване на ядреното гориво. То някак си не е свързано с резките промени на цените на течните горива. Това е голямо предимство  на атомните централи, тъй като сме с дългосрочно прогнозируема цена на горивото. От друга страна, в АЕЦ Козлодуй разполагаме с гориво за между една и две години напред в нашия склад. Друга особеност на ядреното гориво е, че не старее, което също е голямо предимство.

- А отработеното ядрено гориво?

Има няколко метода за съхранение на отработеното ядрено гориво. В Козлодуй съхраняваме касети в хранилището за съхранение от т. нар. мокър тип. Другият начин за съхранение е по сух способ. От миналата година вече имаме хранилище за сухо съхранение. Третото решение за отработилото гориво е  експортирането му в Русия. Определено смятам че това е добрият начин на съхраняване на ядрено гориво. Тази година планираме да направим максимално три експорта на отработило ядрено гориво от малките блокове.   През май ще направим първия транспорт. Горивото се превозва само по вода, защото един контейнер тежи 110 тона, а ние возим по няколко контейнера едновременно. Транспортирането на отработило  гориво изисква множество разрешения от отговорните български власти (АЯР, МВР и т.н), от румънските, украинските и, разбира се, от приемащата страна Русия.  Изпълнението на максималната програма зависи и от нивото на река Дунав. Миналата година закъсняхме с един от транспортите заради ниското ниво на реката.  

- Докога е договорът с Русия за отработилото гориво?

До 2015 г. имаме действащ договор. Ще трябва с допълнително споразумение да го удължим.

- Колко АЕЦ работят в света?

Над 430 атомни блока се експлоатират в света.

-  След Фукушима има ли задържане на строителството на нови централи?

Не мисля, че е спряло строителството на нови ядрени мощности. Напротив, продължава изграждането на започнатите. В Русия се строят блокове, в Индия, в САЩ, в Китай, във Финландия... Ние, в България, не сме се отказали от ядрената програма. Дали ще е в Белене или в Козлодуй, изграждането на нова мощност продължава.

- За колко време ще стигнат запасите на уран в света?

Известните запаси на уран в света на сушата са за около 300 години. Доколкото съм чел в литературата, количеството на разтворения в световния океан уран е неизчерпаемо, но още не е разработена технология за извличане.

- Светът обаче е особено чувствителен към темата за земетресенията и атомните централи.

Именно заради събитието на 11 март м.г. във Фукушима, в АЕЦ Козлодуй проведохме стрес тестове по международно призната методика. Те показаха, че сеизмичните запаси на нашата централа са с 50% над проектните запаси. Площадка Козлодуй се характеризира с изключително ниска сеизмична активност. По-ниска отколкото на Белене. Така че няма никаква предпоставка за аварийно събитие вследствие на земетресение. Направили сме доста подобрения на проекта по програмата за модернизация на блоковете и по нашата инвестиционна програма. Очакваме проектът за новата мощност да бъде с още по-добри запаси. Но не трябва да се отива и в другата крайност – да се изграждат съоръжения със супер устойчивост, която освен, че не е обоснована, е и много скъпа. Например, не е необходимо в Козлодуй да се изграждат съоръжения против наводнения, защото наводнение е доказано невъзможно.

- Какво показаха мониторинговите станции - имало ли е някакви отклонения в радиационния фон в района на централата през 2011 и тази година?

Не. Мониторинговите станции не показват никакво отклонение в контролираната зона на АЕЦ. Измервателните станции са свързани в онлайн режим с централната станция в АЕЦ Козлодуй и със станцията в Агенцията за ядрено регулиране. Няма никакво отклонение в радиационната обстановка по причина от АЕЦ Козлодуй.

- А аерозолите от комина на централата в нормата ли са?

През вентилационните тръби на АЕЦ-а се отделят газове, които са хиляди пъти по-малко от допустимите норми. В София на Орлов мост радиационния фон е доста по-голям, отколкото в Козлодуй. Но това се определя от естественият радиационен фон. А в Северозападна България той е изключително нисък.

- Очаквате ли съпротива от румънците за слагането на още един блок в Козлодуй?

Скоро ще възложим обществена поръчка за изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на новия ядрен блок. Не очаквам съпротива както от българска, така и от румънска страна, защото доскоро в Козлодуй се експлоатираха  още 4 реактора с обща мощност 3760 мегавата. А и в Белене няма да се изграждат нови блокове, поне в близко време. Румънците бяха приели ОВОС-а за Белене и не очакваме проблем в Козлодуй.

 

Таня Киркова

 

Коментари: 0