Апетит за облигации

И външни, и родни инвеститори, ще имат засилен интерес към новата емисия български книжа

 

Владимир Малчев, ИП "Бултренд Брокеридж"

 

Българската държава ще излезе в близките няколко месеца на международните дългови пазари. Това е голямата новина от последната седмица, след като правителството взе решение за емитиране на нов дълг, който до голяма степен ще се използва за изплащането на емитираните преди години, в мандата на Милен Велчев като финансов министър, облигации. Събитието вероятно ще се случи или в края на май или през юни, ако, разбира се, пазарните условия междувременно не се променят драстично. Емисията ще бъде на стойност до 950 млрд. евро.

Безусловно новината е добра и правителството ще има подкрепата на икономистите за това си решение. Избраният момент също изглежда добър. Рисковата премия на България спадна от над 4.25% в началото на годината до 2.7% в момента, но в последните дни напрежението около европейските дългови проблеми отново започна да нараства, което моментално се отрази и на рисковете за България.

Дали бягството на инвеститорите от риск ще ескалира през следващите седмици е трудно да се прогнозира, но такава вероятност трябва да се има предвид. За момента това напрежение не изглежда толкова сериозно, че да се окаже препятствие пред новите български еврооблигации.

Действията на големите централни банки в лицето на ФЕД и ЕЦБ заляха финансовата система с ликвидност и гладът за доходни активи от страни с ниска публична задлъжнялост и контролиран, малък бюджетен дефицит, е голям. Европейските търговски банки например с радост ще закупят  за портфейлите си книжа с доходност от 5-5.5%, за които могат да платят със средства, отпуснати от ЕЦБ за 3-годишен период при лихва от 1%.

Чуждите инвеститори ще имат конкуренция и от родните институционални инвеститори. От падежиращите догодина еврооблигации над 67% се държат от български играчи, които със сигурност ще искат да придобият книжа и от новата емисия. Така че правителството не само че няма да има проблем да пласира новите облигации, а точно обратното - пазарът ще покаже сериозен апетит към него, като тези които очакват значително по-висока доходност по външната емисия спрямо вътрешните, ще останат излъгани.

Съвсем наскоро, в края на март, Русия пласира много успешно три емисии доларови еврооблигации, които могат да послужат за отправна точка при формиране на очакванията за българската емисия. Петгодишната руска емисия на стойност 2 мрлд. долара се реализира при доходност от 3.325%, при 10-годишната, също за 2 млрд. долара, доходността достигна 4.591%, а трите милиарда долара в 30-годишни книжа носят доходност от 5.798%.

Пласирането мина при голям интерес, а постигнатите доходности бяха по-ниски от очакванията на финансовото министерство на страната, което е още една положителна новина. Внимание заслужава и по-дългосрочния характер на емисиите. Всичко това показва, че за сметка на страните от Стара Европа, интересът на инвеститорите към страните от Източна Европа с по-здрави публични финанси е много голям. По-последни данни рисковата премия на Русия е 1.92%, а тази на България около 2.71%.

* Заглавията са на редакцията

Коментари: 0