Apple e най-съдената компания в САЩ

Над 6 хил. са заведените в щатите патентни дела през 2013 г.

Автор: Стилиян Гребеничарски

Apple и Amazon.com са компаниите, срещу които са завеждани най-много дела за нарушаване на патенти в САЩ, информира Bloomberg. Съдебните искове от този характер отбелязват своеобразен бум през последната година, което провокира мнения за намеса от страна на Конгреса и Върховния съд.

За 2013 г. заведените патентни дела срещу Apple са 59, а тези срещу Amazon - 50. От десетте компании, подали най-много искове, само една е извън технологичния бизнес. Мениджърските екипи отделят все по-голяма част от бюджетите за правни разходи, а съдебните решения понякога сериозно изкривяват финансовите резултати на дружествата. Често печалбите на компаниите се определят в заседателните зали, а не от тяхната основна дейност.

Прави впечатление високата активност на компании, чиято основна дейност е управление и придобиване на патенти. От 6 092 дела (5 418 за 2012 г.) за нарушение на авторско право през изминалата година, приблизително 13% са заведени от 10 т.н. „осребряващи патенти“ компании. Две от тези компании са подали над 100 иска всяка.

Въпреки това, седемте най-големите обезщетения са изплатени по дела, заведени от конкуренти. Най-голямата сума присъдена на компания, управляваща патенти възлиза на 27,5 млн. долара в иск срещу АТ&Т.

Google, Apple, Microsoft и други компании изразяват позиция, че законодателят трябва да се намеси и направи промени, които да обезкуражат собствениците на патентни права. В повечето случаи ищците се стремят към бързо и печелившо споразумение, разчитайки на високите преки и косвени разходи, които корпорациите биха посрещнали по време на процеса. Според Apple и Microsoft, ако практиката продължи да зачестява, това може да доведе до сериозни проблеми за цялата икономика и блокиране функционирането на патентния механизъм.

Десетте компании, срещу които са заведени най-много дела за нарушаване на патентни права в САЩ са:

1. Apple - 59

2. Amazon - 50

3. AT&T - 45

4. Google - 39

5. Dell - 38

5. HTC - 38

5. Samsung - 38

8. Microsoft - 35

9. LG - 34

9. HP - 34

Коментари: 0