Apple с 12 400 нови служители за последата година

Компанията вече има 72 800 служители на пълен работен ден

Apple е подала годишния си доклад за фискалната 2012 година, който показва колко е нараснала компанията в 12-те месеца до 29 септември.

Apple вече има 72 800 служители на пълен работен ден, сравнение с 60400 година по-рано - това е увеличение с повече от 12,000 служители на пълен работен в рамките на една година, съобщава etimes. Голямата част от това увеличение идва от магазините Apple, които наброяват 42 000 служители, спрямо 36 000 през 2011.

През този период от време, Apple е създал още 33 магазина от общо 390 (250 от които са в САЩ), като средния приход от магазин е $ 51,5 милиона, ръст спрямо $43,3 млн. евро година по-рано.

Нетните приходи от продажби на Apple за фискалната 2012 година са около $156 млрд., което е увеличение от повече от $48 млрд. от предната година - впечатляващ ръст от 45% спрямо същия период на предходната година, дължащ се до голяма степен на продажбите на iPhone 4S. Печалбата от магазините на компанията възлиза на 12% от тези продажби.

Коментари: 0