„Асарел Медет“ завърши проект за 16,7 млн. лв.

Новите мощности бяха открити от министър Делян Добрев

Медодобивният комбинат „Асарел Медет“приключи успешно инвестиционния си проект в обогатителната фабрика "Асарел". Проектът е на стойност 16.7 млн. лв., като 3.3 млн. лв. от инвестицията е безвъзмездно финансиране от ОП "Конкурентоспособност". Лентата на модернизираните производствени мощности беше прерязана от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Новата инвестиция ще оптимизира цикъла на рудоподготовка в обогатителната фабрика, като се предвижда да бъдат извличани допълнително 875 тона мед годишно. Доставените два нови центробежни сепаратора ще повишат извличането на ценни метали с повече от 16 на сто. По проекта е внедрена и нова интегрирана система за управление и анализ на стопанската дейност - ERP система от най-висок клас.

„Създаваме нова, по-добре работеща структура за управление на ОП „Конкурентоспособност“, която ще съкрати процедурите по кандидатстване и ще облекчи бизнеса. Новите процедури ще съкратят наполовина съгласувателните подписи от различните етапи от управлението и наблюдението на проектите и тяхното отчитане. От 24 в момента, подписите ще станат 12 и процесите ще бъдат максимално оптимизирани”, каза министър Делян Добрев. Той допълни, че оптимизацията се прави така, че да не се застрашава процесът, но той да е облекчен за фирмите както по оценка на проектните предложения, така и за окончателно разплащане.

„За съжаление все още усвоените средства по тази програма са недостатъчно”, каза още министърът. 

Коментари: 0