БТПП се оплаква от загуби на фирмите ни в Украйна

Работодателската организация иска властите ни да бъдат неутрални за санкциите срещу Москва

Вътрешен натиск

Автор: Николай Марченко

Спад в поръчките и продажбите, забавени плащания от украински фирми, косвени загуби по линия на партньори, търгуващи в Украйна и региона. Това отчете Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в анкетно проучване за отражението на ситуацията в Украйна и региона върху бизнеса.

БТПП първа от работодателските организации реагира в този смисъл, понеже е с най-много връзки с бизнеса в страните от региона и бившите съветски републики.

Експресната анкета е осъществена по електронен път на 20-21 май 2014 г. сред фирми, членуващи в БТПП. Повечето от анкетираните (почти 94%) са категорични, че ако несигурността в Украйна и региона продължи още дълго, „ще повлияе негативно и на икономическото възстановяване у нас”.

Ситуацията в Украйна вече се е отразила на българските фирми, имащи бизнес контакти там, показва проучването. 70% от фирмите посочват, че имат спад в поръчките и продажбите, 17% съобщават за забавени плащания от украински фирми, а още  29% търпят косвени загуби по линия на партньори, търгуващи там.

При осъществяване на контакти с фирми от Крим най-често срещаните затруднения за българските фирми са свързани с визови и митнически въпроси (при 42%). Почти всички анкетирани (94%) не са наясно с настоящите условия за издаване на лицензи, разрешителни и други административни процедури там.

Няма и представител на бизнеса, участвал в проучването, който да знае конкретни препоръки, дадени от българското правителство или други правителства в рамките на ЕС за ситуацията там. Също така често посочвани от българските фирми пречки са „ограниченията за определени маршрути на транспорт, като и принудително прекъсната дейност на техни партньори”.

Запитани за решение на проблемите, 80% от анкетираните отговарят негативно. Останалите 20% посочват, че са успели да преодолеят пречките, като само в един от случаите българското МВнР е съдействало за разрешаването им.

Участниците в проучването са фирми от сферата на туризма, химическата промишленост и фармацията, машиностроенето, транспорта, производството на храни и услугите.

Помолени да конкретизират какви препоръки биха дали на българските власти относно ситуацията в Украйна, повечето фирми се обединяват около необходимостта от „неутрална или балансирана позиция на София”. Най-вероятно причината е, че повечето партньори са от промишления изток на Украйна и от Крим и по този начин БТПП застава до немските, гръцките и италиански работодатели, които искат властите им да не подкрепят санкциите на ЕС срещу Москва.

Коментари: 0