БВП с най-голям ръст за изминалата година

На тримесечна база икономиката е нараснала с 0.2%, като резултатът е най-големият за изминалите четири тримесечия

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през второто тримесечие на годината е нараснал с 0.2% спрямо предходния тримесечен период. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). През първото тримесечие икономиката не отчете ръст, а предходните два периода увеличението беше с по 0.1%.

На годишна база националната статистика регистрира 0.5% ръст на БВП, колкото беше и през първото тримесечие на тази година. Това са най-ранните данни, 45 дни след приключването на отчетения период, и не са окончателни.

В номинална стойност БВП се оценява на 19.077 млрд. лв. През второто тримесечие на 2011 г. БВП беше оценено на 18.804 млрд. лв.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2012 г. е 16 438 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35.0%) и аграрния сектор (5.2%).
Коментари: 0