Банките губят право да вдигат едностранно лихвите

Промяна при лихвите по потребителските и ипотечните кредити ще има само, ако кредитополучателят се съгласи с нея

168 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Банките вече няма да имат възможност да променят едностранно лихвите по кредитите. Това предвижда поправка в Закона за кредитните институции, която се подготвя от управляващите, и с черновата на която Economic.bg разполага. Досега законът предвиждаше подобна възможност, ако тя е записана в договора между кредитната институция и кредитополучателят.

Според текстовете в черновата на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции подобна промяна вече ще е възможна единствено, ако кредитополучателят се съгласи с промяната в дадения му достатъчен срок. Освен лихвите, банките няма да могат да променят едностранно и всички други условия по договора.

Промени в Закона за кредитните институции искаше и бившият финансов министър Симеон Дянков. Той настояваше да има точни и ясни критерии, по които банките да променят лихвите по кредитите. При неговото предложение се предвиждаше лихвите да се изчисляват от банките на база пазарен индекс или индекс, изчислен по методика на БНБ и обявяван от нея, а лихвите по съществуващи заеми да се променят според измененията в базовия индекс.

В сегашните предложения се предвижда още финансовите институции да не могат да изискват такса за предсрочното погасяване на потребителски или ипотечни кредити, както и да посочват подробно и изчерпателно условията при евентуално предсрочно погасяване на задълженията.

Друга поправка превижда премахване на такси преди сключване на договора, както и за управление на кредита. Такса за ангажимент е допустима само при договорите за овърдрафт или кредитна линия.

БНБ получава повече правомощия в регулирането на банките. Централната банка ще получава информация за писмените жалби на клиенти, както и резултатите от разглеждането им.

Подкрепи Economic.bg