Банките кърпят дупките в гръцкия бюджет

Правителството пласира 3-месечни ДЦК за 1.625 млрд. евро, които се купуват основно от финансовите институции в страната

80 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Гърция пласира поредната си краткосрочна емисия облигации, с която да запълва недостигът на средства в бюджета си. Днес правителството пласира 1.625 млрд. евро под формата на 3-месечни ДЦК.

Емисията може да се сметне за успешна, тъй като на аукциона беше постигната средна доходност от 4.24%. Това е най-ниската доходност постигна през последните пет месеца. През септември беше пласирана емисия с подобен матуритет при 4.15% среднопретеглена доходност. предложените поръчки от първичните дилъри са надхвърляли 1.9 пъти предлаганите количества, при 1.98 пъти месец по-рано.

Независимо, че показателите се подобряват, те не дават ясна представа за реалните пазарни нагласи към Гърция. Трите най-влиятелни кредитни агенции - S&P, Fitch и Moody`s определят държавните облигации като "junk" или такива без инвестиционна стойност. На аукционите, които провежда финансовото министерство участват основно местни банки, които са готови да влагат само в краткосрочни ДЦК.

Подкрепи Economic.bg