Бавен растеж в Еврозоната

Икономиката ще се възстанови едва догодина, сочи анализ на "Райфайзен"

 

 Анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчитат бавното настъпване на пролетта в Еврозоната. “Индикаторите отчитат видимо подобрение след зимните месеци. Това е в съответствие с нашата прогноза, според която Еврозоната отново ще отбележи растеж от второто тримесечие нататък, обяснява Валентин Хофщетер, анализатор в РБИ. Като цяло, все пак, той очаква БВП в Еврозоната да отчете спад от 0.5% през 2012 г., последван от значително подобрение от 2013 г., като неговите прогнози са за растеж от 1.1% през следващата година.


"Големите развиващи се икономики извън Европа изглежда, че преминаха най-ниската точка на икономическа активност”, смята експертът на Райфайзен Рисърч Вероника Ламер. Постепенното облекчаване на монетарната политика в Китай и широкият обхват на предприетите фискални мерки позволяват на страната да отбележи малко по-висок растеж от официално заложения от 7.5%.  Бразилия намали лихвените проценти, като по този начин поддържа реала на относително ниски нива, за да стимулира вътрешното търсене.

 

Райфайзен Рисърч очакваше слаб икономически растеж за тази година и тези прогнози се потвърдиха – въпреки мерките за подкрепа от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), които намалиха рисковете във финансовия сектор. “Интересно е, че продължава разделението между европейските страни в ядрото около Германия и периферните държави. Очакванията за растеж на всички страни по южния фланг би трябвало допълнително да бъдат коригирани в негативна посока”, казва Хофщетер.

 

Анализаторите очакват, че през второто тримесечие на 2012 г. европейската политика за първи път ще бъде на по-голям фокус, в сравнение с началото на годината. Преди всичко, според Хофщетер, изборите във Франция и Гърция ще бъдат следващите важни теми, които ще оказват влияние върху политическото развитие в Европа.Всичко показва, че изборите във Франция ще доведат до промяна във властта. По отношение на засегнатата от кризата Гърция, парламентарните избори са от значение не само за политическата стабилност.” На ниво Европейски съюз, Хофщетер отбелязва като най-важни въпроси подсилването на предварително обявения спасителен механизъм на МВФ и ЕС, както и ратификацията на пакта за фискална стабилност. В същото време, анализаторът вярва, че въпросът за втори спасителен пакет за Португалия може да излезе на дневен ред в течение на годината.

 

По отношение на икономическата ситуация в Съединените щати, Хофщетер повишава прогнозата си за растеж от 1.5 на 2%, поради подобрената ситуация на трудовия пазар. “Все пак, очакванията са ни само за по-висока икономическа динамика през втората половина на годината, въпреки, че тя няма да бъде много голяма”, заяви експертът на Райфайзен Рисърч.

 

Изминалите няколко месеца показаха, че мерките от страна на ЕЦБ са били ефективни. “Намаленията на основния лихвен процент в края на 2011 г. и преди всичко щедрото предоставяне на ликвидност на банките, значително намалиха напрежението върху финансовата система и остро понижиха риска от кредитен колапс”, смята Хофщетер. Поради тази причина през следващите месеци той не очаква още експанзивни мерки от страна на ЕЦБ като намаляване на основния лихвен процент или допълнително предоставяне на заеми за търговските банки. “Напротив, част от мерките, като изкупуването на държавни ценни книжа, изобщо не бяха използвани. Други, като изкупуването на обезпечени банкови облигации, бяха само отчасти оползотворени и вероятно ще бъдат предприети отново само в краен случай ” Като цяло, той очаква  период на ниски лихви и високи нива на предоставяна ликвидност.

 

Поради малките колебания в диференциалите за доходност между еврото и щатския долар в краткосрочен и дългосрочен аспект, анализаторите на РБИ очакват малки колебания в съотношението между двете валути между 1.30 и 1.35. Според Хофщетер, най-вероятният сценарий за швейцарския франк е, че курсът му с еврото ще се задържи малко над 1.20.

 

Според експерта на Райфайзен Рисърч Вероника Ламер, добрата икономическа среда в Еврозоната предполага, че корпоративните облигации ще продължат да се представят добре: “Въпреки, че съществува риск от корекция или негативни движения, тук виждаме по-голям потенциал в сравнение с паричния пазар. В дългосрочен аспект анализаторът очаква рисковите премии върху корпоративните заеми да намалеят, тъй като някои от факторите на несигурност вече бяха калкулирани.

 

Ръстът в оборота и приходите на американските компании продължава да бъде значителен. Очакванията на анализаторите бяха надхвърляни през всяко тримесечие от началото на 2009 г. насам. За тази година се очаква корпоративните печалби да отбележат ръст от 9%. Експертът също така е оптимистичен и по отношение на акциите в Еврозоната: ”Пазарите пострадаха значително през последните няколко години поради постоянно възраждащите се опасения по отношение на дълговата криза в Еврозоната и поради тази причина са на ниски нива на оценка. При положение, че очакванията за печалби отново леко се повишават, тук има възможности за дългосрочни покупки.За акциите на развиващите се пазари, Ламер вижда допълнителен потенциал за дългосрочен растеж, като се отчита, че опасенията за възможно твърдо приземяване в Китай могат да предизвикат несигурност у инвеститорите в краткосрочен аспект. “Това може да доведе до добри цени за влизане през следващите няколко седмици, като възстановяването на китайския капиталов пазар подкрепя акциите на всички развиващи се пазари”, смята анализаторът.

 

Според модела на Райфайзен Рисърч, цената на златото би трябвало отново да нарасне до края на годината, подкрепена преди всичко от ниските реални лихвени нива. “В краткосрочен план, относително ниските спекулативни позиции на хедж фондовете предполагат, че може би скоро ще настъпи подходящ момент за завръщане на пазара,” обяснява Ламер.

 

“Възстановяването на печалбите от акции и подобрените очаквания за икономическата активност доведоха до по-голямо тегло на акциите в сравнение с облигациите. Все пак, тъй като рискът от ново възраждане на дълговата криза все още не е избегнат, акциите имат само малко по-голямо тегло,” казва Ламер. Портфолиото е съставено от 53% акции, 5% имоти и 42% облигации, като инвестициите на паричния пазар са сведени до минимум.

 

Коментари: 0