Безработицата най-висока от 2004 г. насам

Експертите от „Райфайзенбанк” отчитат ръст на лошите и преструктурирани кредити

Безработицата у нас е достигнала най-високите си нива от 2004 година насам. Това сочат данни от анализа на „Райфайзенбанк”. През февруари и март тя достига до 13,5 процента. Според експертите пазарът на труда остава един от най-съществените рискове пред устойчивото възстановяване на икономиката.

Според данните от анализа през февруари е отчетено допълнително влошаване на икономиката до 4 процента на годишна база. Спадове в сравнение с година по-рано са отчетени и при строителната продукция – с 8,5 процента, вътрешната търговия – 5,6 процента, като последното е индикатор и за слабо потребление.

Експертите на банката отчитат и нарастване на лошите и преструктурирани кредити до 23,4 процента през март. Това според тях кореспондира с влошаването на показателите на реалния сектор и заетостта.

„Нарастването на вноса през първите месеци на годината изглежда единственият показател, който не се вписва в общата картина и той би могъл да бъде тълкуван погрешно като положителен сигнал”, коментира главният икономист на банката Калоян Ганев.

Според данните растежът се дължи от една страна на инерцията от възстановяването, което се наблюдаваше до началото на зимата, и на известното активизиране на инфраструктурните проекти в страната през текущата година. На това се дължи и дефицитът на текущата сметка, който отчита статистиката на БНБ.

По думите на Ганев за цялата 2012 г. силен ефект върху БВП от страна на вноса не може да се очаква, тъй като не се предвижда осезаемо възстановяване на вътрешното търсене.

Коментари: 0