Безработицата намаля до 10.7% през юни

Младежката безработица също се понижава, но остава на високо ниво - 19.6%

Автор: Атанас Христов

Нивото на безработица в България продължи да намалява и през юни и в края на миналия месец показателят намаля до 10.7%, показват данните на Агенция по заетостта. Данните на ведомството сочат, че понижението на безработицата е за четвърти пореден месец. Понижението на показателя през юни спрямо май е 0.3 процентни пункта, а на годишна база спадът е 0.1 процентни пункта.

"Броят на постъпилите на работа се запазва висок, в резултат на все още активното търсене на работна сила в сезонните дейности и на включените безработни в програми за заетост и схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Регистрираните безработни в бюрата по труда са 351 587. Те намаляват с 9 199 спрямо май. В сравнение с юни 2012 г. безработните са с 3 238 по-малко, като за първи път от януари 2012 г. насам броят им е по-малък спрямо година по-рано.

Делът на младежите до 29 г. от всички регистрирани безработни е 19.6% и намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с месец май.

На работа през юни са постъпили 21 388 безработни. През миналия месец на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 984 работни места. Най-много са от сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (3 375), от търговията (1 967), от хотелиерството и ресторантьорството (1 359), от строителството (882), както и от държавното управление (727) и операциите с недвижими имоти.

Коментари: 0