Безработицата в България е била 13,1% през декември

Нивото ѝ в рамките на еврозоната остава стабилно, лек спад в ЕС

128 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Безработицата в страната през декември е била 13,1%, съобщават от Евростат. През всеки един от последните три месеца нивото ѝ се увеличава с 0,1 процентни пункта. За декември 2012г. тя е била 12,6%, което означава 0,5 п.п. ръст за последната една година. В абсолютни стойности, безработни в края на годината са били 441 хил. българи, което е с 18 хиляди души повече от 2012 г.

Стойността за еврозоната е 12% и не се изменя в последните два месеца. В сравнение с декември 2012 г. има покачване с 0,1 п.п. Сходни са данните и в рамките на Европейския съюз - лек спад от 0,1 пункта до 10,7%, както спрямо предходния месец, така и в сравнение с същия месец на 2012 г. Общият брой безработни в 28-те страни намалява със 162 хил. до 26,2 млн.

 От публикуваната информация за 23 страни-членки на Съюза, страната ни заема осемнадесето място по дял на безработните. Най-висок е той в Гърция (27,8%, но за октомври), Испания (25,8%), Хърватия (18,6%) и Кипър (17,5%). Все пак иберийската страна отчита спад от 0,5 пункта за една година. Най-нисък е делът в Австрия (4,9%), Германия (5,1%) и Люксембург (6,2%).

За една година, ръст има в 14 страни, понижение в 13, а Швеция запазва нивото си стабилно. Най-силен темп на нарастване се наблюдава в Кипър (3,6 п.п.), Гърция (1,7 п.п.), Нидерландия (1,2 п.п.) и Италия (0,8 п.п.). В Ирландия, Латвия и Португалия безработицата се понижава с 1,9 п.п. за дванадесет месеца.

Младежката безработица (до 25-годишна възраст) в ЕС е 23,2% и регистрира спад с 0,2 пункта за месец и 0,4 пункта за годината. Тя продължава да бъде сериозен проблем за Испания, където въпреки понижението с близо 1 процентен пункт, остава на ниво от над 54%. Последните налични данни за Гърция са от октомври – 59,2%. Сериозен ръст за една година бележи делът на младежите без работа в Италия – от 37,% до 41,6%. В България те са 29,4% (ръст от 1,2 п.п. за една година )или 66 хил. души.

Коментари: 0