Безработни ще започват собствен бизнес

От днес те ще могат да подават документи, за да започнат свой проект до 20 000 лв.

От днес до края на месеца безработни ще могат да подават документи, за да започнат свой бизнес до 20 000 лв. Това обяви преди дни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Това ще стане благодарение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По думите на Младенов за започване на собствен бизнес в подкрепа на безработни лица са предвидени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализацията на бизнес идея, като подробен бизнес план безработните ще представят в бюрата по труда. До 60% от сумата може да се използва за оборудване и ремонт на новосъздадените малки предприятия.

Министър Младенов, заедно със зам.-министър Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, представи за публично обсъждане насоките за кандидатстване по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II”. Те съдържат изискванията при изготвянето на проекта, процедурата за оценка на идеите, условията за получаване на финансирането.

В рамките на 10 дни, от днес до 20 април, всички заинтересовани лица, включително и бъдещите участници в изпълнението й, които успешно са преминали обучение или получили консултации по Компонент I, могат да дават своите мнения и препоръки към Договарящия орган – Агенция по заетостта, по отношение на условията за кандидатстване по схемата. Тези препоръки ще се вземат предвид от Агенцията по заетостта преди да започне набирането на проектните предложения в Бюрата по труда.

Коментари: 0