Бизнес климатът се влошава

През октомври се наблюдава понижение от 2.7 пункта спрямо настроенията за бизнес средата през септември

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бизнес климатът в България през октомври отново се влошава. Това показват данните на Националния статистически институт (НС), базирани на анкети сред мениджърите. Общият показател на бизнес климата се понижава с 2.7 пункта спрямо септември, когато, заради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли.

През септември имаше запазване на нивото от предходния месец резкият спад от 7.6 пункта при услугите беше компенсирано от 4.1 пункта увеличение при строителството и 3.6 пункта в търговията на дребно. През август имаше общ спад от 3.3 пункта.

В промишлеността съставният показател намалява с 3.6 пункта. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, а очакванията за следващите три месеца са по-умерени. Общата осигуреност на производството с поръчки не се променя въпреки известното намаление на поръчките от чужбина, като и очакванията за износ са по-резервирани в сравнение с изразените мнения преди три месеца.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври спада с 1.8 пункта и достига 69.5%. Основните затруднения в отрасъла продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.3 и 42.8% от предприятията.

През октомври съставният показател в строителството се понижава с 2.9 пункта. По отношение на строителната активност анкетата отчита известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са неблагоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за 4.7 месеца, като е регистрирано понижение от 0.8 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-песимистични. Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, като през октомври в сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на отрицателното влияние на факторите „финансови проблеми", „недостатъчно търсене" и „конкуренция в бранша".

При търговията на дребно показателят се понижава с 1.8 пункта спрямо септември. Според последната анкета прогнозите за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се забелязва засилване на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.3 пункта в сравнение с преходния месец поради изместване на оценките на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от подобряване към запазване на „същото". Очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са по-благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерения за допълнително наемане на персонал през следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да е несигурната икономическа среда. На второ място е конкуренцията в бранша, чието негативно влияние обаче намалява с 11.2 пункта спрямо септември.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за  запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Коментари: 0