Бизнесът поиска закон за усвояване на евросредствата

Сред основните проблеми са документацията и забавените плащания по проекти

Нужна е промяна на нормативната рамка, която да създаде условия за ефективно усвояване на финансовите средства от Европейския съюз, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Към 15 април са усвоени едва 21,32 процента.

Според проучване сред членовете на палатата средосновните проблеми пред бизнеса в тази област са големият обем документация, спорни текстове с възможности за различни тълкувания. Също така в тази графа се нареждат и забавените плащания по проекти, необходимостта от собствени средства за заплащане на банковата гаранция.

От палатата посочиха, че подкрепят идеята за изготвянето на закон за управление на средствата от Европейския съюз. По този начин ще се създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка за управлението на евросредствата.

Към раздела в закона, свързан с обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите, трябва да се подхожда много внимателно, като се регламентира стриктно обхвата на предмета на обжалването, смята бизнесът.

От БТПП смятат, че трябва да се определят разумни, но по възможност кратки срокове за разглеждане на подадените жалби пред съответния орган.

Коментари: 0