Богатството на българите расте с 12% до 41.8 млрд. лв.

Дълговете намаляват с 1.3% на годишна база

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Финансовото богатство на домакинствата в България се е повишило до 41.8 млрд. лв. в края на юни 2012 г., което е повишение от 12% на годишна база, сочи анализ на УниКредит Булбанк за богатството и дълга на домакинствата в България. Финансовите активи са се повишили с 945 млн. лв. през второто тримесечие, като основната заслуга за това е ръста при депозитите. Повишението на годишна база е 14%, като влоговете в края на юни са достигнали 32.4 млрд. лв. Инвестициите в в акции на българския пазар обаче са намалели със 140 млн. лв., а в дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - с 21 млн. лв.

"През второто тримесечие на годината домакинствата ускориха темповете, с които заздравяват общата си финансова позиция", коментира Милен Касабов, старши икономист в УниКредит Булбанк. Общото богатство достига 229.03 млрд. лв. в края на юни, което е минимално понижение спрямо същия месец на миналата година и повишение спрямо края на март.

Дългът на домакинствата намалява с 1.3% на годишна база до 20.5 млрд. лв., като темповете на спад се ускориха още повече спрямо предходните тримесечия. За последната година спадът е 270 млн. лв. Потребителските кредити от небанкови финансови институции потвърдиха слабостта от първото тримесечие, обръщайки положителната тенденция от миналата година. Те са 838.3 млн. лв., което е спад от 14 млн. лв. спрямо първите три месеца на 2012 г. Потребителските кредити от банки продължиха да намаляват бавно, като спадът в заемите в лева почти се компенсира от ръст на тези в евро. Към 30 юни банките са отпуснали потребителски кредити на стойност 7.4 млрд. лв., като се отбелязва спад от близо 2% за една година. Овърдрафтите (включително кредитните карти) също продължиха да намаляват значително и вече са със 148 млн. лв. по-малко спрямо година по-рано.

Подкрепи Economic.bg