Брюксел отпуска 40 млн. евро за иновации във водния сектор

Определени са пет приоритетни области

През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследвания в подкрепа на проекти за водния сектор, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия. Под председателството на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник, днес Европейското партньорство за иновации прие стратегически план за справяне с основните предизвикателства, пред коите е изправена Европа при управлението на водите.

От пресслужбата на ЕК припомнят, че европейското партньорство за иновации в сферата на водите беше създадено с цел да „идентифицира, изпита, умножи, разпространи и внедри иновативните решения за 10 основни предизвикателства в сферата на водите“ до 2020 г.

Определени са пет приоритетни области: повторно използване и рециклиране, пречистване на води и отпадъчни води, вода и енергия, управление на риска при екстремни явления, свързани с водите
 и екосистемни услуги.

Тези приоритети акцентират върху предизвикателствата и възможностите във водния сектор, както и върху действията за иновации, които ще доведат до най-значими резултати. Управлението на водите, моделите за управление и наблюдение, както и финансирането на иновациите са определени като хоризонтални приоритети, които оказват влияние върху рамковите условия, насърчават връзките между различните приоритетни области и спомагат за осъществяването на всички други действия. Интелигентните технологии са друг спомагащ фактор в рамките на всички други приоритети.

Експертната група към Европейското партньорство за иновации в сферата на водите ще определи конкретни цели и етапи за осъществяването на дейностите, представени в Стратегическия план за изпълнение, в началото на 2013 г. Крайният срок на поканата до всички заинтересовани страни за поемане на ангажимент във връзка с групите за действие се очаква да бъде април 2013 г.
 

Коментари: 0