Брюксел с мерки за 20 милиона работни места

Редицата предложения целят възвръщането на европейския растеж

6546 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия представи днес конкретни мерки за създаването на повече работни места. Предложението разглежда търсенето на работа, като посочва начини по които държавите членки могат да увеличат наемането на работа, като преструктурират данъчното облагане на труда.

„Европа има нужда от стратегия за създаване на работни места, с която да се справи с неприемливото равнище на безработицата. В ЕС съществува голям неусвоен потенциал за по-активно разкриване на работни места. Взети заедно, през следващите години секторите на зелената икономика, здравеопазването и новите технологии ще създадат над 20 милиона работни места. Държавите членки трябва да се възползват от тези възможности, да мобилизират наличните ресурси и да осигурят стимули за пазара на труда в тясно сътрудничество със социалните партньори. Заедно можем да постигнем успех”, заявява Жозе Мануел Барозу при представянето на новия пакет от предложения.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор пък допълва, че създаването на работни места трябва да се превърне в приориитет за всички европейски страни, ако Европа желае да възвърне предишния си растеж.

Предложенията за страните членки включват създаване на подходящи условия за разкриване на работни места чрез субсидии за заетост, използване на потенцяла на области като зелената икономика и чрез предоставяне на подкрепа за постигане на по-голям дял на висококвалифициран труд в информационните и комуникационните технологии. В допълнение се посочват основните области, които трябва да се реформират, за да се достигне по-динамичен и същевременно по-устойчив пазар на труда.

Пакетът от предложения засяга и създаването на истински пазар на труда в Европейския съюз, чрез премахване на правните пречки за свободното движение на работници и данъчното третиране трансграничните работници. Комисията отправя също така послание към правителствата да премахнат ограничителните мерки за достъп до пазара на труда за работниците от България и Румъния и да допуснат гражданите на други държави членки до позиции в публичната служба.

Преложенията на ЕК засягат и подобряването на координацията между политиките за заетост в съответствие с икономическото управление на ЕС. Планира се въвеждането на индекс, чрез който да се следи напредъкът на държавите членки в изпълнението на техните национални планове по заетостта от 2013 година. На последно място в пакета се подчертава важността на връзката между политиката и финансовите инструменти на ЕС за подкрепата на приоритетите и реформите в сферата на заетостта, които си поставят отделните държави.

Подкрепи Economic.bg