Бъдещето е в СПА, конгресен и културен туризъм

Водещата роля на държавата се изразява във формирането и провеждането на специална политика по отношението на туризма, смята Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм

332 ~ 3 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Г-жо Карастоянова, преди дни бяха представени номинациите за балканските СПА награди 2012. Какво е нивото на българските СПА хотели на фона на балканските?

Голямо предизвикателство за България е да намери своето място на един от най-конкурентните пазари в света на туристическата индустрия, а именно сектора на СПА и уелнес  туризма. Страната ни е изключително богата на природни дадености и характеристики, които благоприятстват тази индустрия. Освен природата и минералните води, с които разполагаме, тази индустрия представя културата, философията, древността, историята, качествените храни, елитни вина - всичко това е елемент от цялостния продукт.

Но има един много тежък, труден път от превръщането на една даденост в туристическа атракция. Това, което липсва по пътя, по който сме тръгнали, е да наситим това разстояние между една даденост и превръщането й в  туристическа атракция с опит, с международни критерии, със знание, с култура за организиране и провеждане на този процес.

Има поне два изключителни важни фактора за този процес. Един от тях е лидиращата роля на държавата. Една толкова специфична и високо конкурентна индустрия  не би могла да се развива от само себе си. Тя трябва да бъде проекция на ясно дефинирана политика, която налива допълнително в имиджа и в рекламата в тази посока.

Вторият фактор е присъствието на международния опит. У нас  голяма част от собствеността на хотелите е  българска, опитът на мениджърските екипи  трябва да бъде международен. И колкото по-бързо българите се отворят към външния опит, към това да привличат  оператори на тези услуги, които имат тази експертиза, толкова по-бързо ще намерим място и на международната карта.

 

Какво е нивото на тази задължителна подкрепа от държавата, за която говорите?

Не става въпрос за даване на помощ в някаква форма. Ролята на държавата е да бъде лидер при определянето на политика. Политиката е финансово-икономически процес, който много ясно анализира определена даденост, изчислява нейния икономически потенциал, какъвто  България има,  и прави анализ на потенциала за развитие - такъв, какъвто виждаме, че е налице. След това провежда политика на инвестиции, на насърчаване на този бизнес. Става въпрос за различни мерки като инфраструктура, осигуряване на допълнителни транспортни връзки, ниско бюджетни компании, допълнителни летища вътре в страната, които да обслужват тези дестинации. Разбира се и реклама, която разделя трите основни пазара за нас - българския, балканския и световния, и търси възможности на онези пазари, на които вече има традиции и пробив на онези, на които не сме известни.

Така че тук всъщност става въпрос за една много сложна финансово икономическа задача, която единствено и само може да бъде постигната, когато държавата е принципал на един процес...Което в нашия случай не се случва.


Може ли СПА туризмът да бъде равностоен на останалите класически сектори на туризма у нас?

Основният приход България реализира от масовия летен и зимен туризъм, но този приход не се променя през последните няколко години. Той задържа нивата независимо от по-големият брой туристи, което означава само едно - все по-евтин български туристически продукт. Това е особено тревожна икономическа констатация, която трябва да бъде променена незабавно. Има три туристически продукта, които могат да променят портфолиото и облика на България - СПА и уелнес туризмът, конгресният туризъм и културно-историческият туризъм.  Те са насочени към друг тип туристи, реализират високи приходи, но изискват изключително интелигентна политика.


Тези тенденция само при нас ли се наблюдава?

Това е един чисто български резултат от липсата на ясна визия за развитието на туристическия сектор. Той не е спекулативен, това не е пазара на недвижими имоти. Не може България да си позволява с най-богатия ресурс, с който разполага да импровизира. Българският туризъм има нужда от своя мастер план за следващите 10-15 години.


Ако трябва да направите сравнение с развитието на СПА туризма в съседните Турция и Гърция?

Те във всяко едно отношение имат силни качества и позиции. Не искам да генерализирам едно такова сравнение. Мога само да кажа, че тази конкуренция за нас може да бъде много насърчителна и във възможността ни да черпим от тях опит да дърпаме напред.

Подкрепи Economic.bg