Българите живеят средно до 74,5 години

Най-дълга е продължителността на живота в София, най-кратка - във Враца

74,5 години - толкова е средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г. Спрямо предходния период - 2010-2012 г., тя се увеличава с половин година, съобщиха от НСИ.

Данните са особено важни с оглед на идеята на правителството да обвърже възрастта за пенсиониране със средната продължителност на живот. България е от страните с най-ниската възраст на пенсиониране. В момента жените излизат в пенсия на 60 години и 8 месеца с 34 години и 8 месеца стаж. За мъжете възрастта е 63 години и 8 месеца и 37 години и 8 месеца трудов опит. От ЕС настояват възрастта да се повиши на 65 г. до 2021 г.

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота (СПЖ) в Европейския съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Литва и Латвия по 71.1 години. Най-дълго живеят в Испания (82.5) и Италия (82.4). 

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната СПЖ при тези категории население. При мъжете тя е 71 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78 години.

За десет години в периода между 2003 и 2013 г. средната продължителност на живота при жените е нараснала с 2.4 години, а при мъжете - с 2.3 години. Факторът е с 2.7 години по-висок за населението в градовете (75.3 години), отколкото за населението в селата (72.6 години).

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната средна продължителност на живота е 15.8 години. За мъжете и жените на възраст 65 навършени години тя е съответно 14 и 17.4 години. За десетгодишен период (2003-2013 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 1.1 и 1.7 години съответно за мъжете и жените.

В регионален аспект СПЖ варира от 72.3 години в област Враца до 76.0 години в област София (столица). Общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (7.9 години) и Кюстендил (7.7), а най-малка - в област Кърджали - 5.7 години.
Коментари: 0