България на крачка от рецесия

От ЦИР очакват инфлацията да не надхвърли 2,5 процента

Има вероятност, макар и слаба, икономиката на България да изпадне в рецесия, ако отбележи спад за първото и второто тримесечие на годината. Това заяви Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие (ЦИР). Според него е по-вероятно спад на икономиката да има само за първото тримесечие, а през третото и четвъртото – да настъпи възстановяване.

Прохаски обясни, че много европейски страни ще минат през кратка рецесия.

„Надяваме се да е кратка, за да не се отрази и на нас”, добави председателят на центъра.

Според него за началото на тази година се очаква нулев или по-скоро отрицателен растеж на икономиката ни. По думите на Прохаски БВП ще достигне предкризисните си нива чак през следващата година.

От ЦИР очакват ръстът на икономиката ни през тази година да е около 1 процент. Прогнозата на Европейската комисия за България е занижена спрямо очакванията на Брюксел за есента – забавяне на растежа до 1,4 процента.

Експертите от центъра са на мнение, че българската икономика трябва да се ориентира към възможностите да удовлетворява със свои стоки и услуги потреблението си.

Според данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции за първите два месеца на годината са 84,6 млн. евро. Това е едва една четвърт от привлечените чужди вложения за същия период на миналата година.

От центъра отчитат влошаване на структурата на тези вложения. Данните сочат, че близо 40 процента са отишли за покупка на имот от чужденци при едва 15 процента миналата година. Експертите отчитат и отлив на капитали в размер на 19,8 млн. евро за покриване на задължения към чуждестранни кредитори.

Прохаски посочи, че може да се очаква натрупаната инфлация за тази година да не надхвърли 2,5 процента.

По думите на Прохаски моторът на българската икономика ще е промишлеността, която е основният фактор и за покачване на износа ни. Това се дължи на направените инвестиции в сектора през последните 10 години, отбеляза експертът. Очакванията са и през тази година секторът да приключи с растеж.

От центъра отчетоха, че лизинговите компании и застрахователните дружества все още продължават да реализират спад. Активизиране може да се очаква чак през втората половина на годината.

Най-слабо представилите се сектори са горското и рибно стопанство, посочиха експертите.

Според експертите намаляването на броя на заетите продължава. Очакванията са през пролетта безработицата да се задържи близо до високите нива от първите месеци на годината – над 12 процента. Прогнозите за втората половина на годината са за слабо понижение.

Относно местенето на агенции и части от министерства в други градове, Прохаски посочи, че това би довело до повече негативи и разходи, отколкото ползи.

 

Десислава Янкова

Коментари: 0