България винаги е сред "най-сивите" икономики

Последните две години делът на неформалната икономика е намаля с 6 процентни пункта, каза председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев

200 ~ 3 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Велев, тази седмица две изследвания за сивата икономика в България показаха разминавания в резултатите. Tax Research даде 35.3% дял от БВП, а Visa - 31.2%. Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) също прави такива проучвания. Къде всъщност е истината и колко е сивата икономика в България?

- Последното изследване на АИКБ показа, че за последните две години делът на сивата икономика е намаля с 6 процентни пункта. И според нашите изследвания неформалната икономика е около 30% от Брутния вътрешен продукт (БВП).

Индексът "Икономиката на светло" по последни данни е 67.40%, което означава, че сивата икономика е 32.6%. Измерителят е композитен - има две съставни части, всяка от които има по няколко елемента. Едната е статистическа, другата е социологическа, тъй като "сивата икономика" не може да бъде изчислена или измерена, а само оценена, тъй като тя е на сянка, няма я и няма как да се измери.

Използваме статистика и социологически изследвания сред предприемачите, работниците и служителите. Смятаме, че нашият индекс е сред най-адекватните сред всички останали.

- И вашият индекс показва приблизително същите стойности?

- Да. Има съвпадение с голяма част от международните изследвания, които се правят.

- Този дял от 1/3 много висок ли е според вас?

- Да, един от най-високите в Европейския съюз. Не мога да кажа според нашия индекс на кое място сме в Европа, защото ние измерваме дела само в България, но различните международни изследвания ни поставят в челната тройка.

В последните проучвания сме шампиони, но има други изследвания, в които пред нас са Скандинавските страни, колкото и странно да е, или Прибалтийските страни, Румъния и Южна Италия също "се борят" за челните позиции, но България винаги е в челната тройка.

- Защо според вас се задържа този голям дял?

- Причините са много. От една страна за повишаване на сивата икономиката помагат по-лошите регулации. Данъчната реформа, която се правеше в последните 10 години успя да свие нерегламентираната икономика, но след това дойде кризата, която повиши този дял.

Последните две години има известно задържане и дори спад на сивата икономика, което се дължи на предприети мерки. Те обаче са по-скоро в една посока - за санкциониране на неизрядните стопански субекти. За съжаление не се предприеха мерки в другата посока - за облекчаване на условията за правене на бизнес от изрядните фирми и тези, които са изрядни към фиска.

- В този ред на мисли, какви мерки са нужни в борбата със "сивата икономика"?

- За да се намали сивият сектор трябва да се направят реформи, които да позволят да се прави бизнес "на светло" - да няма административни прегради, да няма държавен и административен рекет към фирмите. Това е основната причина, която кара хората да отиват в "сивия сектор".

Това им е по-изгодно. По този начин обаче се появява нелоялната конкуренция, защото компаниите, които работят в "сивата икономика" получават конкурентно предимство пред останалите.

- Както и вие казахте, през последните години се вижда спад на дела на "сивата икономика". На какво го отдавате?

- През 2011 г. спрямо 2010 г. се вижда известен спад, но и 2011-а беше далеч по-добра година за икономиката от предходната. В добри години "сивата икономика" намалява, но при криза тя се увеличава. Затова и през 2011 г. се вижда спад на неформаланта икономика.

Подкрепи Economic.bg