Българските компании вече с достъп до австрийската борса

Директната връзка ще даде възможност за осъществяване на двойни и крос листвания

96 ~ 1 мин. четене

Българските компании вече имат улеснен достъп до до австрийския капиталов пазар. Това е възможно заради подписаното споразумение между българския Централен депозитар и австрийската Клиринг сетълмент банка.

"Директната връзка между двете институции ще даде възможност за осъществяване на двойни и крос листвания на емисии при ниски финансови разходи за емитентите. Предвиждаме да се извършват сделки на двата пазара с възможност за трансграничен сетълмент,  казва Големански", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Споразумението между Централен депозитар и Oesterreichische Kontrollbank AG позволява изграждането на цялостна и устойчива сетълмент връзка между двата фондови пазара. С тази инициатива ще се създадат нови услуги за финансовите общности в двете страни.

През май тази година беше сключено първото такова споразумение за сътрудничество - между българския и румънския централни депозитари.

Подкрепи Economic.bg