Българският дълг поскъпна след оставката на Дянков

Доходността по 5-годишните ДЦК се повиши с 0.33 процентни пункта

Снимка: БГНЕС

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по българските държавни ценни книжа (ДЦК) започна да върви нагоре. На първия проведен аукцион за продажба на държавен дълг след оставката на финансовия министър Симеон Дянков, доходността по 5-годишните ДЦК се повиши с 0.33 процентни пункта спрямо продадените облигации през януари. Това стана ясно от данните на БНБ за продадените вчера 5-годишни ДЦК с обща номинална стойност 45 млн. лв.

Среднопретеглената доходност нарасна до 1.99%, докато през януари дългът беше пласиран при доходност 1.66%. Новите левови 5-годишни ДЦК бяха пуснати на 21 януари 2013 г., което е първата емисия с този матуритет, която се пуска в обращение от 2009 г.

Макар и по-висока от януарската, доходността на вчерашния аукцион остава ниска на фона на постиганата през 2012 г. На последния аукцион през 2012 г. за емисия ДЦК с матуритет 5 години беше постигната доходност от 3.83%.

На 18 февруари БНБ продаде 5-годишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 23 януари 2018 г. Министерството на финансите (МФ) предложи емисия с номинал 45 млн. лв. Датата на плащане за одобреното количество е сряда, 20 февруари 2013 г.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане ще е заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията. Подадените поръчки бяха за общо 77.23 млн. лв. Коефициентът на покритие е 1.72.

Утре, 20 февруари ще бъдат пуснати краткосрочни облигации за 800 млн. лв. Чрез продажбата на 6-месечен дълг ще бъдат платени субсидиите за земеделските производители.

Подкрепи Economic.bg