Българският износ расте с 8% до 32.5 млрд. лв.

Вносът за деветмесечието се увеличава с 1.1% до 37.5 млрд. лв.

132 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

За първите девет месеца на 2013 г. стойността на изнесените стоки от България достига 32.5 млрд. лв., като се повишава със 7.8% спрямо съпоставимия период на миналата година. Само през септември 2013 г. общият износ е 3.8 млрд. лв., което е повишение с 6.7% спрямо същия месец на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари-септември тази година в страната са внесени стоки на обща стойност 37.5 млрд. лв., или с 1.1% повече спрямо същия период на 2012 г. Вносът през септември 2013 г. се увеличава с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и достига 4.6 млрд. лв.

Данните за търговията на България със страни извън Европейския съюз (ЕС) сочат, че за деветмесечието износът към тези държави се увеличава с 5.6% до 12.9 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай и Руската федерация. През септември обаче експортът намалява с 6.9% на годишна база до 1.3 млрд. лв.

Вносът през деветмесечието от трети страни се свива с 0.9% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 15.3 млрд. лв. Най-много внасяме от Русия, Турция и Китай. През септември 2013 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 5.5% спрямо същия месец на 2012 г. и е в размер 1.8 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg