Българският износ се повиши с 18% в края на февруари

Продадените стоки и услуги на външни пазари са за 6.7 млрд. лв.

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Българският износ се е повишил с 18.4% за първите два месеца на 2014 г. и в края на февруари достига 6.7 млрд. лв., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Само през февруари продадените стоки и услуги на външни пазари са за 3.2 млрд. лв., или с 13.2% повече спрямо съпоставимия месец на миналата година.

Повишението на вноса в България е 9.7% на годишна база до 7.8 млрд. лв. за първите два месеца на 2013 г. През февруари внесените у нас стоки са за 4.1 млрд. лв., или с 12.8% повече спрямо същия месец на миналата година.

Общото външнотърговско салдо намалява с 354.3 млн. лв. спрямо януари-февруари 2012 г. и за първите два месеца на 2013 г. е 1.08 млрд. лв.

Износът на България за трети страни се увеличава с 20.2% и в края на февруари е 2.8 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, САЩ и Бившата югославска република Македония, които формират 46.4% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за първите два месеца на 2013 г. се увеличава с 14.1% спрямо съответния период на 2012 г. и достига 3.3 млрд. лв. Най-голям е обемът внесените стоките от Руската федерация, Турция, Китай, Грузия и Украйна.

Подкрепи Economic.bg