„Булгартабак Холдинг“ вече има пълен контрол над „Плевен БТ“

Цигареният холдинг преодоля квотата от 95% в капитала на дружеството и вече може да го делиства

Булгартабак Холдинг“ вече има пълен контрол над „Плевен БТ“ след като в резултат на търговото предложение в плевенското дружество притежава над 98%. Така цигареният холдинг успешно премина над нивото от 95% при което собственикът на една публични компания може да я делистне от борсата дори и без одобрението на останалите акцинери. Преди провеждането на търговото предлагане „Булгартабак Холдинг“ притежаваше малко над 78% от акциите на „Плевен БТ“.

 В резултат на придобитет 34 387 акции обаче цигареният холдинг вече има 98.17%. Така плевенският преработвател на тютюн става първото дружество от групата на „Булгартабак“ в което холдингът получава абсолютен контрол.

 Вчера през борсата премина 8.6% от капитала на „София БТ“, ако купувачът отново е „Булгартабак Холдинг“, което е и най-вероятно, то холдингът ще достигне квотата необходина за отписване на дружеството. В „София БТ“ обаче не е обявявано търгово предложение.

До момента „Булгартабак Холдинг“ не е обявявал планове дали иска да отпише дъщерните си дружетва от борсата.

Коментари: 0