„Булленд“ се мести в централата на „Еврохолд“

Основателят на фонда и бивш вицепремиер Валентин Карабашев напуска съвета на директорите

Един от водещите фондове за земя "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ ще премести адреса си на управление в централата на "Еврохолд". Това стана ясно от поканата за свикване на общо събрание. Предложението към акционерите е да одобрят преместването на софийския бул. “Христофор Колумб” № 43. там една по една се изместиха всички компании от групата на "Еврохолд", включително ПОД "Бъдеще", която официално не е собственост на холдинга. Дружества собственици на пенсионната компания обаче са непряко свързани с "Еврохолд".

Общото събрание в "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ ще се състои на 27 ноември 2012г. от 10:00 часа именно на новия адрес - бул. Христофор Колумб № 43. АН него акционерите ще гласуват за освобождаване на всички членове на Съвета на директорите, както и за избор на нови членове на Съвета на директорите. Тримата новопредложени са Иван Мънков, Данко Идакиев и Светослав Антонов.

Тримата освободени членове на съвета на директорите Пламен Пенчев, Валентин Карабашев и Стефанв Асенов ще получат тантиеми нв размер на 2 % от печалбата за разпределение.

Коментари: 0