КТБ с повече приходи и по-ниска печалба

Активите на финансовата институция прехвърлиха 5 млрд. лв.

Публичната Корпоративна търговска банка АД (КТБ) отчита по-високи приходи и по-ниска печалба, показва деветмесечния отчет на финансовата институция публикуван на фондовата борса. Оборотът на банката се е повишил с 19.05% на годишна база и в края на септември 2012 г. достига 102.06 млн. лв.

Приходите от лихви достигат 228.29 млн. лв за януари-септември 2012 г., или с 43.1% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Нетният лихвен доход нараства с 26.55% до 71.94 млн. лв. Нетни приходи от търговски операции достигат 18.33 млн. лв. спрямо 15.86 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г.

Общите разходи почти се удвояват. Повишението е 94.6% на годишна база до 68.81 млн. лв. към 30 септември 2012 г. Големият скок се дължи на записаните 29.97 млн. лв. като "загуби от обезценка" - показателят нараства почти 5 пъти спрямо година по-рано, когато беше 6.23 млн. лв.

Нетната печалба намалява с 34% до 29.93 млн. лв. за януари-септември тази година. Резултатът преди данъци е 33.25 млн. лв. Активите на КТБ в края на септември достигат 5.07 млрд. лв., или с 25.4% повече спрямо края на септември миналата година.

Днес на БФБ беше сключена една една с книжата на КТБ. По позицията на трезора минаха 20 лота, а цената на затваряне се понижи с 1.38% до 78.90 лв. за акция.

Коментари: 0