ЦИК обява конкурс за компютърна обработка на изборните резултати

Офертите за участие се подават до 26 март 2013 г. включително

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Централната избирателна комисия (ЦИК) обявява конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК, съобщиха от комисията. Конкурсът е във връзка с гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Заданието и приложенията към него за участие в конкурса се получават от кандидатите от 19 март до 21 март 2013 г. включително, от 10.00 до 16.00 часа от канцеларията на ЦИК, намираща се на пл. „Княз Александър І" № 1.

Офертите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 22 до 26 март 2013 г. включително от 10.00 до 16.00 часа в канцеларията на ЦИК.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

 

Подкрепи Economic.bg