ЦКБ вдига капитала си с 45 млн. лв.

Банката ще увеличи капитала си чрез подчинен дълг от мажоритарния си собственик "ЦКБ ГРУП"

"Централна кооперативна банка" ще увеличи капитала си с 45 млн. евро чрез подчинен дълг от мажоритарния си собственик "ЦКБ ГРУП" ЕАД. Решението беше взето на общото събрание на акционерите. Като мотив за използването му от ръководството посочват "запазване на досегашното ниво на конкурентоспособност", както и увеличаване на кредитния портфейл на банката.

Начинът на усвояване ще бъде еднократно, както и главницата ще бъде погасена еднократно в края на срока. Лихвата по заема ще бъде 4.5% и ще се плаща веднъж годишно.

Подчиненият срочен дълг е един от сравнително евтините варианти пред банките да се рефинансират, особено когато голяма част капитала принадлежи на един голям акционер.

ЦКБ е поредната банка, която капитала си, предвид нуждата от вдигане на капиталовата адекватност. През миналата седмица и "Корпоративна търговска банка" подаде заявление до БНБ за издаване на разрешение да включи подчинен срочен дълг, в капитала от втори ред. Банката на Цветан Василев ще получи 9 млн. евро от мажоритания си собственик "Бромак" ЕООД.

В началото на юни и ПИБ увеличи капитала си, като издаде втория транш от 20 млн. евро от емисията хибриден дълг за 40 млн. евро от миналата година. Книжата са с фиксирана лихва от 12.75% годишно. Годишният й разход за лихви ще бъде 9.97 млн. лв.

През миналата седмица и от "Токуда банк" съобщиха за взето решение за увеличение на капитала с 15 млн. лв., а от миналата година Инвестбанк все още прави опити да увеличи капитала си с 50 мнл. лв.

Коментари: 0