Цели отрасли застрашени да останат без кадри

От БСК настояват държавата да отпуска средства за обучение на конкретни специалисти

Цели отрасли ще останат без подготвени кадри до няколко години, заяви директорът на Центъра за професионално обучение към Българска стопанска камара (БСК) Даниела Симидчиева по време на конференция в Албена.

Тя цитира данните от проучване, направено в рамките на проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, според което повечето от квалификацираните специалисти, заемащи ключови длъжности в момента, са в предпенсионна възраст, съобщават от БСК.

Същевременно се усеща липсата от качествени кадри, които да ги заменят. “Висшистите не са малко, но повечето от тях са със специалност “Право” и “Публична администрация”, а от тях икономиката в момента има най-малка нужда“, коментира Симидчиева.

Най-голяма нужда от подготвени специалисти имат фирмите от тежката промишленост – 29.5%, леката промишленост – 23.5%, сферата на финансите – 18.2%. Липсата на подготвени кадри на пазара на труда най-осезаемо се чувства от големите фирми с персонал над 250 души – 34.6 на сто от тях. Най-малки са проблемите за фирмите под 50 души. Фирмите с над 50% чуждестранно участие са затруднени в голяма степен да реализират своите програми, поради недостиг на кадри с висока квалификация.

Освен това се наблюдава увеличение на неграмотността и влошаване на образователните характеристики на младите хора до 24-годишна възраст, заяви още тя. По думите й през последните 10 години у нас се е формирал сериозен контингент от неграмотни, което ще оказва трайно отрицателно влияние върху качеството на работната сила през следващите 10-15 години.

Равнището на заетост в значителна степен зависи именно от нивото на завършено образование и от притежаването на професионална квалификация. През 2011 г. коефициентът на заетост сред лицата с висше образование е 86.4 на сто, при тези със средно образование - 72 на сто, с основно образование – 37.3 на сто, а с начално и по-ниско – 31.9 на сто.

Най-засегнати от кризата на пазара на труда през последните години са младите хора до 34-годишна възраст, особено групата на 25-34-годишните, а най-слабо засегнатите възрастови групи са хората на възраст между 55-64 г. и 34-44 г. Най-пострадали от кризата са хората с ниска степен на образование и квалификация.

Негативно влияние върху пазара на труда имат и застаряването на населението и миграционните процеси. “Емиграцията протича в две основни направления. Първото е свързано с изтичането на утвърдени у нас специалисти с високо образование, а второто се определя от лавинообразното изтичане на качествен бъдещ ресурс от студенти, които заминават да учат зад граница“, каза още Симидчиева.

Коментари: 0