Цената на тока без промяна от 1 април

ЕВН подала грешна прогноза за ВЕИ мощности към 1 юли 2012 г.

100 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Цената на електроенергията няма да бъде променена от 1 април, както поиска  EVN България, защото е технологически невъзможно. Това съобщи Евгения Харитонова, председател на ДКЕВР, след открито заседание на комисията, на което беше обсъден доклад  за промяна в цените на природния газ и топлинната енергия от 1 април.

EVN е предложила незабавно да се преразгледа и промени компенсаторния механизъм за изкупуване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Причината е, че се получава сериозна разлика между цената на която са задължени за изкупуват зеления ток от ВЕИ, присъединени към тяхната мрежа и приходите, които получават за него от продажбата на електроенергията на населението и малките и средни фирми по регулирана цена. Включените с промяната на методиката на ценооразуване компенсаторни механизми , не покриват дисбаланса и се получава недофинансиране. При ЕVN, заради огромния брой фотоволтаични мощности, вързани за неговата мрежа, недофинансирането е е повече от 100 млн. лв. и до 1 юли ще стане 220 млн. , твърдят от дружеството и искат да се върне старата Методика , при която всички негативи от високата цена на слънчевия ток се понасяха от НЕК (Национаната електрическа компания) и Електросистемния оператор (ЕСО).

"EVN имат определена вина за създадената ситуация, защото подадоха грешна информация за ДКЕВР определи  т.н. "зелена добавка" към цената на за пренос, тя бе определена на базата на заявените от ЕРП и НЕК  възоновяеми енергийни източници, които ще бъдат в експлоатация към 1 юли м.г.", каза Харитонова. Бях още в ДКЕВР, когато ЕВН заявиха 80 МВТ за фотоволтаиците, които ще работят към 1 юли . Впоследствие към 5 юли изведнъж се оказа, че те са 456  МВт.
370 Мвт фотоволтаици отгоре, да ги сметнете по 1100 часа условно за страната и по съответната цена 485  лв./мвт за парковете над 200 Мвт.

Наистина се получава дисбаланс в цените. Резуртатите от предишната Методика са били минус 120 млн. лв. за НЕК. Но НЕК не е дойна крава. Тя е държавно дружество, което осигурява надеждното електроснабдяване на страната, обясни Харитонова.
Тя обясни, че могат да се наложат някакви корекции, но в никакъв случай чрез прехвърляне на негативите от ЕРП-та към НЕК и обратно.
Очаква се до 1 май най-късно Правилата за търговия с електрирческа енергия да бъдат промени и приведени в съответствие със Закона за енергетиката, който действа от 17 юни миналата година и предвижда създаване на балансиращ пазар на електроенергия, което е първа стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар.
Ако това стане, балансиращите групи ще потиснат "зелената" / от ВЕИ/ и кафявата / от Топлофикации с комбинирано производство на топлинна и електро енергия.
ВЕИ-та също ще трябва да прогнозират производствата или непроизводството на електроенергия, като правят часови графици за електроенергията, която ще произведат на следващия ден, и ако не прогнозират точно, ще трябва да плащат за създадените допълнителни разходи на Централното диспечерско управление за осигуряване на електроенергийния баланс на системата чрез включване и изключване на мощности, каза регулаторният шеф.

Подкрепи Economic.bg