Цените при производителите падат

На годишна база най-голямо е поевтиняването при добивната промишленост - с 12.2%

68 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Цените на едро, на които българските производители пласират своята продукция на вътрешния пазар, остават без промяна през юли спрямо предходния месец. Данните на Националния статистически институт (НСИ) обаче показват, че на годишна база има спад от 1.8%.

На годишна база най-много цените падат, а от там и печалбата на дружествата, в добивната промишленост - с 12.2%. Това е пореден антирекорд, след като такъв беше отчетен и през юни - 10.5%. През май 2013 г. годишният спад достигна 9.6%, а през април - 8%.

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намалението е с 4.4%. През юни понижението беше с 0.5%.

Данните за преработващата промишленост нямат промяна спрямо юли 2012 г. По-високи цени спрямо миналата година има при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 11.6%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.8%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.8%; производството на хранителни продукти - с 4.3%.

Намаление на цените има при производството на основни метали - с 6.8%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.3%, и при производството на химични продукти - с 2 на сто.

Подкрепи Economic.bg