ЧЕЗ инвестира над 2 млн. лв. през май

Компанията ще вложи 1,2 млн. лв. в електроразпределителната мрежа на София

Над 2 млн. лв. ще инвестира ЧЕЗ Разпределение България в електроразпределителната мрежа на Западна България през месец май, съобщиха от дружеството. От тях над 1,2 млн. лв. са предвидени за развитие, реконструкция и модернизация на мрежата и енергийните съоръжения на компанията в София-град.

За електроразпределителния район София-област са предназначени 453 000 лв. Останалата част от инвестициите ще бъде вложена в Плевен.

Реконструкция на кабели средно напрежение в колектор от подстанция „Връбница” е най-големият проект за месеца. Той е на стойност 458 000 лв.

Сред другите по-значителни по обем инвестиции през май са ремонт на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в столичните райони „Кремиковци” и „Витоша”, на стойност съответно 170 000 лв. и 130 000 лв., както и реконструкция на трафопостове в районите „Възраждане” и „Надежда” – общо за 110 000 лв.

 „Всеки един обект, който реализираме, е в името на това нашите клиенти да получават максимално сигурна и качествена услуга. Тази цел ЧЕЗ следва вече седма година в България и ще продължи да го прави и в бъдеще. За съжаление, обемът на одобрените ни инвестиции е недостатъчен за реализацията на всички належащи проекти”, каза Петър Доклада, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.  

За настоящата ценова година на компанията от регулатора са утвърдени

111 млн. лева са инвестициите, които Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е утвърдила за компанията, а за предходните три – по 71 млн. лева средногодишно. За да постигне европейските стандарти в електрозахранването и да разреши в оптимални срокове казусите с изкупуването на енергийни съоръжения и присъединяването на производители, използващи ВЕИ, компанията се нуждае от утвърдени инвестиции в размер на 151 млн. лв. годишно.

Коментари: 0