ЧЕЗ призова за единна фактура за ток

Потребителският съвет към електроразпределителното дружество обсъди възможностите за нова форма на месечната сметка

416 ~ 2 мин. четене

Потребителският съвет към електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което захранва с ток абонатите в Западна България, призова да се въведе единна фактура за електроенергия за всички битови потребители в България. На третото заседание на консултативния орган беше обсъден и новият модел на ценообразуване на електроенергията, съобщиха от ЧЕЗ.

Участие в дискусията взеха представители на неправителствени организации, експерти, потребителски и браншови организации. От страна на ЧЕЗ присъстваха Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" и Зорница Генова, мениджър "Регулаторни дейности" в "ЧЕЗ България". В дискусията се включи и енергийният омбудсман Радослав Димитров.

"Получи се изключително ползотворна дискусия. Радвам се, че предложението на ЧЕЗ за въвеждане на единна фактура предизвиква силен интерес. Чухме много ценни идеи и предложения от гражданите и бизнеса, които ще представим на ДКЕВР с цел да се намери най-ясната и разбираема форма на бъдещите фактури. Крайното решение обаче се взема от независимия държавен регулатор, който единствен има правомощия да определя вида и съдържанието на фактурите", каза Тодор Матев, председател на потребителския съвет.

Кремена Стоянова увери, че компанията има волята и желанието да реши уравнението между пълна и разбираема информация в месечните сметки.

На 11 септември 2013 г. ЧЕЗ предложи пред парламентарните Комисия по енергетика и Комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения да бъде въведена единна форма на фактурата за електроенергия с еднакъв формат и съдържание за всички битови потребители в България. Целта е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин за  всички клиенти.

Потребителският съвет е консултативен орган към ЧЕЗ, който бе учреден на 23 май 2013 г. в продължение на политиката на дружествата от групата на ЧЕЗ да подобряват обслужването и комуникацията с клиентите. Основната цел на съвета е да извършва независима оценка за работата на компаниите на ЧЕЗ в България и да ги консултира с цел въвеждане на модерните европейски практики в сферата на обслужването и предлаганите услуги.

Подкрепи Economic.bg