ЧЕЗ учреди потребителски съвет

Консултиращият орган ще заседава минимум 3 пъти в годината

136 ~ 2 мин. четене

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което доставя ток на абонатите в Западна България учреди потребителски съвет. Целта на новия консултативен орган е да изследва затрудненията пред клиентите, както и техните препоръки, съобщиха от компанията. Съветът ще консултира компаниите на ЧЕЗ в България как да провеждат по-ефективна потребителска политика, ще дава становища и ще прави предложения за подобряване на обслужването на ЧЕЗ в Западна България.

"Новият консултативен орган ще работи в тясно сътрудничество с потребителските организации в страната, с експерти и с всички, които са приели защитата на правата на потребителите за своя кауза", коментира Тодор Матев, председател на потребителския съвет. Той е убеден, че това ще бъде един работещ, ефективен и полезен орган, който ще позволи компанията да застане по-близо до клиентите, да се вслуша по-внимателно в техните препоръки и да се съобрази с техните изисквания.

Постоянният състав на съвета, който ще се състои от 12 членове, ще провежда най-малко 3 годишни срещи за обсъждане необходимите промени в клиентската политика на дружеството. На всяко заседание ще могат да присъстват и гости, които проявяват интерес към темите от дневния ред.

На първото заседание бе подписан Меморандум за сътрудничество между ЧЕЗ и постоянните членове на Потребителския съвет - Асоциацията "Активни потребители", Независимия съюз на потребителите в България, Института за енергиен мениджмънт и Българската камара на енергетиците.

В работата си Потребителският съвет ще следва принципите, заложени във "Визията за европейските потребители на енергия до 2020 г." Тя бе приета в края на 2012 г. от Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) и се основава на надеждност на доставките на електроенергия, достъпност чрез ясни тарифи, разбираемост при представянето на информацията и защита на правата на клиентите.

Подкрепи Economic.bg