Чобанов подкрепи сътрудничеството със Световната банка

Българският министър на финансите отбеляза, че през периода 2015-2017 г. със средствата от ЕС ще продължи подкрепата за развитието на ключови национални политики в няколко области

"Приоритет на правителството по отношение на фискалната и бюджетната политика е да се гарантира финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост на публичните финанси".

Това изтъкна министърът на финансите Петър Чобанов в разговорите си с висшия ръководен екип на Световната банка в лицето на вицепрезидента Лаура Тък, директора за Централна Европа и Балтийските държави Мамта Мурти, изпълнителния директор на холандската група в СБ Франк Хеемскерк и ръководителя на българския офис Маркус Репник, съобщиха от пресцентъра на МФ.

Разговорите се проведоха в рамките на пролетните срещи на Групата на Световната банка (СБ) и на Международния валутен фонд (МВФ) в периода 11-13 април във Вашингтон, САЩ. По време на срещата си министър Чобанов и Лаура Тък изразиха задоволство от подобряването и развитието на партньорските отношения, а също и увереност, че при предстоящата систематична диагностика за страната, която Банката планира да извърши в тесни консултации с правителството, частния сектор и други участници, ще бъде идентифициран набор от избрани приоритетни области като отправна точка за бъдещи консултации и сътрудничество.

И двете страни адмирираха конструктивния и ползотворен диалог през последната година, който намери израз в по-високата ефективност и постигнатите много добри резултати от сътрудничеството на България със Световната банка. Чобанов подчерта, че това се измерва с успешното преструктуриране и изменение на заемните споразумения по два от проектите - Проекта за социално включване и Втория проект за улеснение на търговията и транспорта. Предстои да бъде преструктуриран и третият проект от портфейла на Банката в страната - за развитие на общинската инфраструктура.

Отбелязано бе, че и трите проекта имат за цел да реализират важни социални и инфраструктурни инвестиции. Лаура Тък се ангажира, в контекста на бъдещото сътрудничество със страната ни, да бъдат предоставени експертните услуги на най-добрите екипи на Банката във важни за икономиката сектори.

Българският министър на финансите отбеляза, че през периода 2015-2017 г. със средствата от ЕС ще продължи подкрепата за развитието на ключови национални политики в областта на образованието, заетостта, развитие на конкурентоспособността на икономиката, здравеопазване и други приоритетни за страната сектори. България си сътрудничи със СБ и по линия на възмездните консултантски услуги с цел повишаване на усвояването на средствата от ЕС. Страната ни се възползва от високата експертиза на международната институция във водния сектор чрез разработване на Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-2023 г. и получава съдействие в областта на иновациите и пътищата.

Срещите на водената от министъра на финансите делегация продължават с разговори с екипите на Международния валутен фонд и с представители на инвестиционни банки и рейтингови агенции.

Коментари: 0