Commerzbank излиза от „ПроКредит Банк“

ProCredit Holding ще изкупи миноритарните дялове във всички банки от групата ProCredit

5022 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Германската инвестиционна компания ProCredit Holding ще изкупи целия дял от 19.08% в "ПроКредит Банк" (България), който в момента се държи от Commerzbank. Цялостната стратегия на групата е да стане едноличен акционер във всички 21 ProCredit банки по целия свят.

"Нашата цел е да засилим глобалната група на ProCredit банките чрез решителната ръководна роля и силната капиталова база на ProCredit Holding," коментира Хелън Александър, член на Управителния съвет на холдинга. "Тази глобална консолидация започна преди повече от пет години. Нашите стабилни финансови резултати доказват, че това е един успешен процес", добавя той.

В световен мащаб, групата от банки ProCredit има текущ кредитен портфейл от 4 млрд. евро, съдържащ близо 558 хил. кредити. 93% от тях са за суми по-малки от 30 хил. евро и са отпуснати на малки предприятия. В същото време, групата разполага с депозитна база от повече от 3.4 млрд. евро в около 3.2 млн. сметки.

Консолидираните финансови отчети на ProCredit групата в края на 2011 г. показват капиталова база от 469 млн. евро и коефициент на възвращаемост на капитала от 10.3%.

Кредитният портфейл на българската "ПроКредит Банк" се оценява на 1.153 млрд. лв., а депозитите са на стойност 862 млн. лв.

ProCredit Holding е публично-частна компания. Акционери в него са международната консултантска компания IPC (Internationale Projekt Consult GmbH), холандската фондация DOEN, aмериканският пенсионен фонд TIAA-CREF, американският фонд за микрофинансиране Omidyar-Tufts и швейцарският инвестиционен фонд responsАbility. Публичните акционери са KfW (Немската банка за развитие), IFC (подразделение на Световната Банка в частния сектор), FMO (Холандската банка за развитие), BIO (Белгийската инвестиционна компания за развиващите се страни), и Proparco (Френска компания за инвестиране и насърчаване на икономическото сътрудничество).

Подкрепи Economic.bg